Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUJAS, Željko, anglist (Pag, 16. II 1928). Osnovnu školu završio 1938. u Rabu, srednju polazio u Beogradu, Krku, Sisku i Zagrebu, gdje je maturirao 1946. Diplomirao 1952. engleski i ruski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1954. asistent je pri Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 1965. docent, od 1971. izvanredni, te od 1974. redoviti profesor. Doktorirao je 1965. temom o problemima linearnog paralelizma u strojnom prevodenju stručnih tekstova s engleskog na hrvatski. God. 1976. dobio je Nagradu »Božidar Adžija« za znanstvenu djelatnost. Od 1977. član je suradnik, a od 1988. izvanredni član JAZU. Bavi se leksikografskim i leksikološkim radom. Više je puta radio na redakciji Drvodelićeva Englesko-hrvatsko-srpskog rječnika (1970, 1973, 1978, 1981), a preradio je i njegov Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik (1978, 1982). Surađivao je u izradbi Englesko-hrvatskog ili srpskog rječnika u redakciji R. Filipovića (1980). Od 1967. radi na prikupljanju leksičke građe za Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik, kojeg je prvi svezak, izišao 1983. Jedan od važnijih njegovih leksikoloških članaka jest Chronological and Area Survey of Foreign Element in the English Language (Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia/SRAZ, 1970–71, 29–32). Zanima se za primjenu računala u leksikografiji: Kompjutorsko-leksikografski pristup kompiliranju hrvatske sinonimije (Suvremena lingvistika, 1972, 5–6). Prvi je izradio kompjutorsku konkordanciju tekstova I. Gundulića, M. Krleže te Razvoda istarskog, Marulićevih i Karnarutićevih djela s M. Mogušem. Bavi se kontrastivnom lingvistikom: Concordancing as a Method in Contrastive Analysis (SRAZ, 1967, 23), A Contrastive Analysis of Prefixation in English and Croatian (SRAZ, 1986, 31). Zaokupljen je i nekim leksikološkim pitanjima američkog engleskog te interdisciplinarnim pristupom fenomenu američkog društva (Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 1982, 1983, 1987; Filologija, 1987). Prevodi s engleskog (H. James, S. Bellow, A. Koestler). Na engleski je preveo knjigu Hrvatska suvremena književnost M. Vaupotića (Zagreb 1966). Napisao je više članaka za izdanja JLZ-a te leksikon Strani pisci (Zagreb 1961, 1968). Priredio je antologiju Iz suvremene američke proze (Zagreb 1959).

DJELA: Ivan Gundulić, Osman: kompjutorska konkordancija.. Zagreb 1975. — Kompjutorska konkordancija Razvoda istarskoga (suautor M. Moguš). Zagreb 1976. — Kompjutorska konkordancija Marulićevih djela (suautor M. Moguš). Zagreb 1980. — Kompjutorska konkordancija Karnarutićevih djela (suautor M. Moguš). Zagreb 1981. — Kompjutorska konkordancija Balada Petrice Kerempuha. Zagreb 1982. — Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik, 1. Zagreb 1983.
 
LIT.: P. Pavličić: Prof. dr Željko Bujas Ivan Gundulić »Osman«. Teka, 1975, 11, str. 837–839. — Š. Vučetić: Knjiga o Ivanu Gunduliću. Republika, 32(1976) 5, str. 569–571. — S. Vukušić: Živa prošlost. Istra, 14(1976) 8, str. 86–87. — J. Tandarić: Milan Moguš-Željko Bujas, Kompjutorska konkordancija Razvoda istarskog. Slovo, 27(1977) str. 204–206. — Željko Bujas (s popisom radova). Ljetopis JAZU, 1979, 81, str. 478–482; 1984, 87, str. 431–432. — Ana Lendvaj (A. L.): Cjelokupno Ijudsko znanje. Večernji list, 27(1983) 7. IX, str. 5. — Biografije novoizabranih članova JAZU. Vijesti JAZU, 9(1988) 21, str. 12.
 
Damir Kalogjera (1989)