Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BULIĆ, Stjepan (Stjepo), agronom (Vranjic kod Splita, 27. XII 1865 — Split, 25. VIII 1937). Nećak arheologa F. Bulića. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, pet razreda srednje škole u Splitu. Nakon završene poljodjelske škole (1887, San Michele, Tirol) dobio mjesto učitelja u poljodjelskoj školi u Gružu (Dubrovnik) u kojoj je radio do njezina zatvaranja krajem 1900. i kao upravitelj. U međuvremenu položio ispit za učitelja voćarstva, vinogradarstva i vinarstva nakon studija u Klosterneuburgu (Austrija) te je od 1901. bio najprije putujući učitelj poljodjelstva u Splitu, a zatim od 1906. radi u poljodjelskoj školi u Splitu. God. 1914. umirovljen je zbog posljedica ozljede na radu; 1922. reaktiviran te do umirovljenja 1927. najprije oblasni poljoprivredni referent, a poslije oblasni poljoprivredni sekretar u Splitu (u tom je razdoblju kraće vrijeme 1923/24. umirovljen iz političkih razloga). Radi stručnog usavršavanja boravio u Italiji i Francuskoj. — U znanstvenom radu posebno se bavio sortama vinove loze i masline. Nakon gotovo četrdeset godina rada napisao je 1925. djelo Dalmatinska ampelografija (tiskano tek 1949. u Zagrebu) a u Šibeniku mu je 1921. izišla Građa za dalmatinsku elajografiju. Zaslužan je i za unapređenje povrćarstva (izvoz cvjetače i drugog povrća iz okolice Splita) i hortikulture (sadnja prvih palma na splitskoj obali). Objavio je brojne stručne i znanstvene članke: Godišnje izvješće o Poljodjelskom zavodu u Gružu (1887, 1889, 1890), Program Zemaljskog poljodjelskog zavoda u Gružu (1894–95), Narodni list (Zadar 1891), Pučki list (1892, 1894–95, 1900–05), Smotra dalmatinska (1894, 1900), Jedinstvo (1895), Poljodjelski vjesnik (1896, 1901–02, 1926–27, 1929–30, 1932), Novi list (1906, 1922), Tršćanski Lloyd (1906), Dan (1912), Gospodarski vjesnik (1912), Zadrugar (1914–15, 1922–23, 1926 1932), Jugoslavenski Lloyd (1920, 1922, 1927–28, 1931), Gospodarski list (1922), Poljoprivredni glasnik (1922, 1924), Pučka prosvjeta (1922), Težak (1922), Jugoslavenski vinogradar i voćar (1924), Glasnik Ministarstva poljoprivrede i voda (1925), Jadranska straža (1925), Pučka prosvjeta (1927), Trgovinski glasnik (1927), Novo doba (1928).

DJELA: Opis i obrana od zareznika štetnih vinogradu. Dubrovnik 1891. — Dvanaest pisama Stjepana Bulića učatelja poljodjelstva Ivanu Težakoviću o pripravljanju, čuvanju, redenju i oplemenjivanju vina. Split 1902. — Konzervirane masline zelene i crne. Split 1926. — Fino maslinovo ulje »naravno« i »rafinirano«. Split 1927. — Produkcija i rafinacija maslinova ulja. Split 1927.
 
LIT.: Stručni učitelji i spisatelji o poljoprivredi u Dalmaciji. Pučka prosvjeta, 7(1927) 11, str. 180–181. — Stjepan Bulić. (In memoriam.) Jugoslavenski Lloyd, 29(1937) 197, str. 2.
 
Filip Juras (1989)