Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUNETTA, David, arhitekt (Mrkopalj; 29. XII 1891 — Rijeka, 10. VII 1964). Završio je Akademiju za arhitekturu u Berlinu. U atelijeru arhitekta Paula Bonatza radio je na idejnom projektu novog kolodvora u Stuttgartu. Pred I svjetski rat dolazi u Rijeku, izvodi s ing. Milanom Čalogovićem Lučka skladišta; nakon rata prelaze u Sušak u poduzeće »Ferrobeton«. Projektira Javna skladišta i stambene zgrade na sušačkom Bulevardu, rekonstruira hotel »Park«. Sklon je eklekticizmu s utjecajima berlinske škole arhitekture. Poslije radi pod utjecajem Viktora Kovačića. Svoj je »stil« prenosio na ostale graditelje u Sušaku. Nakon II svjetskog rata djeluje u »Rijeka-projektu«. Projektirao je industrijske i brodogradilišne objekte (proširenje tvornice papira u Rijeci, »3. maj« u Rijeci, »Uljanik« u Puli, »Titovo brodogradilište« u Kraljevici). Bavio se rješenjima arhitekture namijenjene intimnom prostoru u riječkomu Starom gradu.

LIT.: Z. Kolacio: Arhitekt David Bunetta. Čovjek i prostor, 6(1959) 83, str. 6. — Isti: David Bunetta. Ibid., 11(1964) 138, str. 8. — Isti: Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka. Dometi, 7(1974) 10/11, str. 7.
 
Radmila Matejčić (1989)