Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BURATOVIĆ, Ivan Šimun, građevinski poduzetnik (Vrbanj na Hvaru, 8. X 1837 — Rosario, Argentina, 17. III 1896). God. 1857. iselio se u Južnu Ameriku. Prema istraživanjima J. Zamečanina, bio je prvi hrvatski iseljenik u Argentini. Između 1860. i 1865. kao građevinski poduzetnik izveo je više javnih građevinskih radova, u kojima je zapošljavao naše iseljenike. Prvi u Argentini trasirao je mrežu telefonskih linija Buenos Aires–Rosario–Córdoba–Bahia Blanca. Za radova često se sukobljavao s indijanskim plemenima, također i kao vođa (mayór) skupine čuvara. Poslije se bavio stočarstvom te bio među prvim proizvođačima argentinske vune namijenjene izvozu. Jedna željeznička postaja u blizini grada Bahía Blanca, nazvana je njegovim imenom Estacíon mayor Buratovich, kao i trg Plaza Buratovich u Rosariju.

LIT.: Jugosloveni u Argentini. Pravda (Buenos Aires), 10(1935) 29. XII. — Major Buratović, naš prvi iseljenik u Argentini podigao je prve brzojavne veze, boreći se s indijanskim plemenima. Hrvatski dnevnik, 2(1937) 18. X. — I. Esih: Zasluge Hrvata za Argentinu. Obzor, 77(1937) 230, str. 2. — V. Holjevac: Hrvati izvan domovine. Zagreb 1968 2 — S. Franičević: Hvarani u iseljeništvu. Hvarski zbornik, 1(1973) str. 206–207.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1989)