Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUROVIĆ, Luka, pjesnik (Perast, 15. IX 1695 — Perast, 18. X 1755). Sin pomorca i pjesnika Nikole. Studirao je u Ilirskom kolegiju u Loretu, gdje je postigao doktorat. Bio je župnik u Dobroti i Lepetanama. God. 1754. zamjenjivao je opata Opatije Sv. Jurja na otočiću pred Perastom, a 1752. bio kandidat za taj položaj. — Pisao je prigodnice i pjesme u duhu narodne poezije. U rukopisu Zbirka pjesama raznih pjesnika (Nadžupski arhiv crkve Sv. Nikole u Perastu) nalazi se njegova prigodna pjesma nepoznatim vjerenicima pod naslovom Composizione slava di don Luca Burovich (str. 29–30) i druga prigodnica Pjesan složena po gospodinu Dum Luki Buroviću Peraštaninu u pohvali popa Antona Kamenarovića iz Dobrote (str. 31–32). Obje pjesme, uz četiri druge (nenaslovljene), upisao je B. svojom rukom (utvrdio G. Brajković) u rukopisnu pjesmaricu pisanu rukom njegova oca Nikole (rkp. M 124 u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu). Prva od navedenih prigodnica, pisana u tipičnoj baroknoj maniri, uvrštena je pod naslovom Prigodnica o vjenčanju u antologiju Poezija baroka (Titograd 1976). U istoj antologiji objavili su njezini sastavljači Brajković i M. Milošević iz pjesmarice u Cavtatu i jednu od preostalih četiriju pjesama upisanih Burovićevom rukom (za koje pretpostavljaju da ih je on spjevao) i dali joj naslov Pismo Korunkinje Fate Nikoli Buroviću. Ta deseteračka pjesma posvećena je, uz još jednu od preostalih triju, Burovićevu ocu. U istu pjesmaricu upisao je B. i jednu pohvalnicu, kojoj je Brajković dao naslov Pohvalnica kotorskog biskupa Hijacinta Zanobetti don Luki Burović za revno i savjesno vršenje svećeničke službe u župama Dobrote i Lepetana (H. Zanobetti = H. Zenobetto).

LIT.: S. Vulović: Popis i ocjena narodnih bokeških spisatelja i njihovih djela. Program C. k. realnog i velikog gimnazija u Kotoru, 1878–79, str. 8. — P. Butorac: Opatija Sv. Jurja kod Perasta. Zagreb 1928, 44, 72, 75. — G. Brajković: Pjesma kapetana Nikole Burovića zadarskom nadbiskupu Vicku Zmajeviću. Služba Božja, 16(1976) 2, str. 139–140. — G. Brajković i M. Milošević: Luka Burović (1695–1755) (u: Poezija baroka XVII i XVIII vijek. Antologija. Titograd 1976, 93–94, 347). — R. Rotković: Pregled crnogorske literature. Stvaranje, 34(1979) 4, str. 602.
 
Slobodan P. Novak (1989)