Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUTKOVIĆ, Ivan, kulturni djelatnik (Vrbnik na Krku, 25. I 1876 — Split, 21. VI 1954). Osnovnu školu učio u Dobrinju, gimnaziju u Senju (1889–93), Rijeci i Sušaku (1893–97), filozofiju i teologiju u Gorici (1897–1901) kao stipendist krčke zaklade »Arčirov« te Bratovštine hrvatskih ljudi u Istri. Kao svećenik u Krku uređivao je 1901/1902. gospodarski polumjesečnik Pučki prijatelj, potom odlazi na studij filozofije u Beč i ondje 1903. osniva Hrvatsko katoličko akademsko društvo »Hrvatska« te pokreće časopis, Luč kojemu je bio i prvi urednik (1905/1906). Svršivši 1909. filozofiju, predaje fundamentalnu teologiju i filozofiju u Centralnomu bogoslovnom sjemeništu u Zadru. Kad je ovo učilište za talijanske okupacije prestalo radom 1921, B. prelazi u Split, gdje u novoosnovanu Centralnomu bogoslovnom sjemeništu za područje Dalmacije djeluje kao profesor do umirovljenja. U međuvremenu bio je 1925/1926. vicerektor Zavoda Sv. Jeronima u Rimu i ondje zajedno s rektorom Zavoda G. Biasottijem piše kratku povijest rimske crkve Sv. Jeronima. Kao blizak suradnik krčkog biskupa A. Mahniča postao je 1909. član pripremnog odbora za rad na hrvatskoj enciklopediji koja je, prema Mahničevu naumu, imala biti izrađena po uzoru na leksikone njemačkoga izdavačkog poduzeća »Herder«. B. je bio organizirao suradnju za izradbu abecedara, no taj započeti pothvat spriječilo je izbijanje I svjetskog rata, a skupljena građa predana je samostanu franjevaca konventualaca u Preku na otoku Ugljanu. Od strica Nikole, svećenika i učitelja u Vrbniku, B. je baštinio kuću koju je zajedno sa zanimljivom i vrijednom arheološko-numizmatičkom zbirkom »popa Nikole Butkovića« darovao župnoj crkvi u Vrbniku.

DJELA: Crkva Sv. Jeronima u Rimu (suautor G. Biasotti). Rim 1925, 19252.
 
LIT.: I. Radić: Biskup Mahnić. Slavonska Požega 1940. — M. Polonijo: Štamparija »Kurykta« u Krku. Jadranski zbornik, 5(1961–62), str. 116–139. — Đ. Kokša: S. Girolamo degli Schiavoni (Chiesa nazionale croata). Roma 1971.
 
Mihovil Bolonić (1989)