Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUTKOVIĆ, Mirko, strojarski stručnjak (Karlovac, 21. IX 1936). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Karlovcu. Diplomirao 1961. na energetskom smjeru Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je doktorirao 1976. radom Prigušenje feromagnetičnog materijala kod biaksijalnog stanja naprezanja. Po završetku studija radi u »Jugoturbini« na proračunima torzijskih vibracija motora te vibracija i čvrstoće turbina i crpki. God. 1963. uvodi u ta istraživanja kompjutorsku obradu, a 1965. osniva mjerni laboratorij primjenjujući u analizama vlastiti eksperimentalni rad. God. 1966. osniva laboratorij za elektroniku i dinamiku na čelu kojega je do 1970, kada postaje rukovodiocem novoosnovana OOUR-a Istraživanje i razvoj »Jugoturbine«. God. 1971. boravio na Washington Universityu u Saint Luisu, radeći na problemima vibracija helikoptera za NASU. Znanstvene radove objavio u periodicima Energija (1967), Strojarstvo (1967, 1974–76, 1978–81, 1984), Tehničke informacije Jugoturbine (1967–69, 1972, 1981–84), Brodogradnja (1972–73) i dr. Od 1984 profesor je Fakulteta strojarstva i brodogradnje za mehaniku u centru Karlovac. Obavljao više društveno-političkih funkcija: član Republičkog savjeta za pitanja obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture (1978–82), član Komisije IV Sabora za reformu usmjerenog obrazovanja (1978–82) i dr.

DJELA: Priručnik iz tehničke mehanike za više škole. Karlovac 1977.
 
Darko Bidjin (1989)