Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CAPEK, Dragan, agronom (Zagreb, 10. X 1905). Nakon završene realne gimnazije (1923) upisao se na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1927, a doktorirao 1958. disertacijom Prilog proučavanju tehničko-ekonomskih uslova mehanizacije ratarstva na krupnim socijalističkim gospodarstvima u Hrvatskoj. God. 1927–41. zaposlen je na Državnom dobru »Belje« kao asistent i upravnik poljoprivrednog okružja, od sredine 1941. do odlaska na oslobođeni teritorij (u listopadu 1943) kao blagajnik na Poljoprivrednom dobru Seleš kod Osijeka. Do kraja rata bio je stručni referent pri kotarskom, okružnom i oblasnom NOO-u u Slavoniji i u Povjereništvu poljoprivrede ZAVNOH-a. Od 1945. do 1947. radi u Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu kao upravitelj Poljoprivrednostrojarske službe, a 1947–53. upravitelj je i znanstveni suradnik Instituta za mehanizaciju poljoprivrede u Beogradu. God. 1953. izabran je za docenta na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1963. kao redoviti profesor. U suradnji s poljoprivrednim i industrijskim organizacijama bavi se istraživanjima efikasnosti rada poljoprivrednih strojeva te izradbom uputa za njihov rad. Pisao o problemima mehanizacije poljoprivrede, posebno ratarskih usjeva (npr. magistarski rad Mehanizacija proizvodnje kukuruza, 1959).

DJELA: Iskorišćavanje i održavanje poljoprivrednih mašina. Beograd 1954. — Mit tud a traktor. Novi Sad 1957. — Opšte mašinstvo. Novi Sad 1960. — Osnovi strojarstva. Zagreb 1961. — Poljoprivredna oruđa za ratare. Zagreb 1966. — Poljoprivredni traktori. Beograd 1973.
 
Filip Juras (1989)