Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CAR, Janko, pisac i političar (Škaričevo kod Krapine, 20. XII 1822 — Zlatar, 30. V 1876). Potomak zagorske vlastelinske obitelji podrijetlom iz Crikvenice. Osnovnu školu završio u Zlataru, gimnaziju i studij prava u Zagrebu (1945). Najprije u upravnoj službi u Hrvatskom zagorju, zatim savjetnik u hrvatskom ministarstvu u Budimpešti, zastupnik Krapine u Hrvatskom saboru (1861–71); član Kraljevskog odbora i delegat Hrvatske na zajedničkom saboru u Budimpešti. Prigodne i rodoljubne pjesime te članke o kazališnim predstavama objavio u Danici ilirskoj (1842) i Zori dalmatinskoj (1844). Preveo je pokladnu igru A. Kotzebuea Najmitelj Vampušić iz Gladuševa (1843) zakrapinsku diletantsku kazališnu družinu, u kojoj je bio glumac. Na poticaj A. Štrige napisao prvu verziju libreta za operu V. Lisinskog Ljubav i zloba (preradba D. Demeter). U Danici horvatskoj, slavonskoj i dalmatinskoj objavio (1846, 15) pjesmu iz te opere Zbor seljakah. Njegova junačka igra s pjevanjem Crnogorci ili Krvna osveta (suautor O. Vitković) izvedena je u Zagrebu 1861. Posmrtno je objavljena njegova pjesma Molba u Tjedniku bjelovarsko-križevačkom (1897/98, 19), a napitnica Složno bratje i sestrice u Građi za povijest književnosti hrvatske, 1901, 3 (ur. M. Šrepel iz ostavštine D. Rakovca). Kritika ga je prihvatila kao kazališnog diletanta i prigodnog ilirskog djelatnika.

DJELA: Blagorodnomu i visokoučenomt gospodinu Petru Klemenčiću. Zagreb 1839.
 
LIT.: Kazalištna viest. Narodne novine, 27(1861) 42; str. 127. — Narodno kazalište. Ibid., 55, str. 168–169. — F. Kuhač: Glasbeno nastojanje Gajevih Ilira. Zagreb 1885, 36. — M. Jambrišak: Kornelija Kukuljević Sakcinska. Tjednik bjelovarsko-križevački, 8(1898) 19, str. 1. — F. Kuhač: Vatroslav Lisinski i njegovo doba. Zagreb 1904, 37. — A. Kassowitz-Cvijić: Vatroslav Lisinski u kolu Ilira. Zagreb 1919, 101. — G. Novak: Dalmacija na raskršću 1848. god. Rad JAZU, 1948, knj. 274. — J. Horvat i J. Ravlić: Pisma Ljudevitu Gaju. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1956, 26, str. 91. — P. Cindrić: Trnovit put do samostalnosti. Hrvatsko narodno kazalište 1849–1969. Zagreb 1969, 69. — L. Županović: Vatroslav Lisinski (1819–1854). Zagreb 1969.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1989)