Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CETIN, Anton, slikar i grafičar (Bojana kraj Čazme, 18. IX 1936). U Zagrebu je završio Školu primijenjene umjetnosti 1959. i diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti 1964 (A. Kinert, M. Detoni). Bio je ilustrator knjiga i časopisa u Zagrebu 1955–64. Od 1966. do 1968. boravi u Parizu, od 1968. živi u Torontu. — Odlučan utjecaj na crteže i grafike njegova ranog razdoblja imao je A. Kinert. U pariskom razdoblju naglašava pokret i ekspresivnost materije; bliske enformelu i lirskoj apstrakciji (Sunce i zemlja, 1966; Ptica, 1967). Njegov kanadski opus odlikuje se čvrstom arhitektonikom kompozicije, stiliziranim oblicima i geometrijski postavljenom arabeskom. U pojedinim djelima sugerira kozmički prostor dubokih i zvučnih kromatskih skladova (Slavljenje svemira, 1976). Osnovni su mu motivi žena, cvijet i ptica, uzdignuti na razinu simbola i linearno izvedeni čistom bojom ili tamnim obrubom (Eva u crvenom sa svojim duhovnim simbolom, 1977; Od mojega dragana cvijet, 1979; Udvaranje, 1986). Izdao je mape grafika Eva i mjesec (1975) i Serija o Evi (1977) te sa Stjepanom Šešeljem pjesničko-grafičku mapu Amerika–Croatan–America (Zagreb—Toronto 1988). Bavi se i skulpturom. Samostalno je izlagao u Parizu (1968), Torontu (1969, 1971, 1974, 1975), Oakvilleu (1973), Tokiju (1974), Bruxellesu (1974), Zürichu (1975), Los Angelesu (1977, 1979), Hamiltonu (1978), Ciudad de Méxicu (1979), New Yorku (1980, 1982), Mannheimu (1981), Bogoti (1981), Chicagu (1983), Ottawi (1984), Zagrebu (1986, 1988) i Bjelovaru (1988). Izlagao s grupom kanadskih umjetnika jugoslavenskog porijekla Synergy 11 u Jugoslaviji 1987 (Beograd, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Kotor, Zadar, Ljubljana).

LIT.: P. Duval: Anton Cetin’s Evolution as an Artist (katalog izložbe). Toronto 1976. — G. McLennan: The Art of Anton Cetin. Art Magazine (Toronto), 1978, br. 37. — G. Moses: The Art of Anton Cetin (katalog izložbe). Hamilton 1978. — D. Burnett: Cetin. Toronto 1986. — V. Maleković: Slikarstvo Antona Cetina (katalog izložbe). Zagreb 1986. — G. Sabol: Kinert i đaci (katalog izložbe). Zagreb 1986. — T. Ladan: Anton Cetin (katalog izložbe). Zagreb 1988.
 
Željko Sabol (1989)