Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CETTINEO, Ante (Cetineo), pjesnik i prevodilac (Trebinje, 17. V 1898 — Split, 9. VIII 1956). Pučku školu i klasičnu gimnaziju polazio u Splitu, klasičnu filologiju studirao u Pragu; a povijest jugoslavenskih književnosti u Beogradu, gdje je 1922. diplomirao. Od 1922. do 1940. profesor je na realnoj, a za talijanske okupacije na klasičnoj gimnaziji u Splitu. U listopadu 1943. odlazi u Beograd, gdje od 1944. radi na IV muškoj gimnaziji. U jesen 1947. vraća se u Split, a 1950. je umirovljen kao profesor. God. 1951. primljen u Društvo književnika Hrvatske. Član uredništva časopisa Mogućnosti bio je 1955. — Prvim pjesmama javio se u almanahu Mladost i Narodnom listu 1917. Pjesmama te člancima o našoj i talijanskoj književnosti javljao se u hrvatskim i srpskim časopisima između dva rata, a nakon II svjetskog rata u Književnosti, Mogućnostima, Krugovima, Republici, Riječkoj reviji, Savremeniku i dr. C. je pjesnik sredozemnih motiva, te su u njega lirski pojmovi često vezani uz Split i njegovu tradiciju. S različnim uspjehom težio je odmjerenosti izraza i leksika, a riječ shvaćao zagonetkom značenja, po uzoru na »čistu poeziju« romanskih pjesnika, a nerijetko i na talijanske hermetičare. U njegovoj poeziji ima također tragova ekspresionizma te ritmičkih novosti slobodnog stiha, čime je postizao modernost asocijativnoga pjesničkog govora. Neuspjeli su i idejno nesređeni neki njegovi pokušaji politički angažirane poezije. Do sredine tridesetih godina pisao je ekavštinom, a u Magarčićevim eklogama upotrijebio je leksik splitske čakavštine. U prvom redu pjesnik, C. se okušao i u dva romana, u kojima je proznim diskursom nastojao obuhvatiti svijet svoje poezije, pokazujući naklonost prema nadrealnim i karikaturalnim situacijama. Prevodio s talijanskog, španjolskog, portugalskog i francuskog jezika. Priredio antologiju Savremena brazilijanska lirika (Beograd 1956). Kao prevodiocu talijanske poezije posmrtno mu je 1956. dodijeljena književna nagrada Fontebranda grada Siene. Pjesme su mu prevođene na talijanski, francuski, njemački, češki, poljski i mađarski.

DJELA: Zvezdane staze. Split 1923. — Grebeni se rone. Split 1928. — Meštar Ivan. Split 1932. — Za suncem. Split 1932. — Zlatni ključ. Split 1933. — Laste nad uvalom. Split 1935. — Magarčićeve ekloge. Split 1954. — Epitafi i poeme. Zagreb 1957. — Diorama djetinjstva. Zagreb 1962. — Laste nad uvalom (Izabrane pjesme). Pet stoljeća hrvatske književnosti, 104. Zagreb 1965. — Pjesme. Split 1978.
 
LIT.: F. Alftrević: A. Cettineo, Zvezdane staze. Jugoslavenska njiva, 8(1924) I/4, str. 167. — Ć. Čičin Šain (Č. Š.): Uz naš novi roman. Novo doba (Split), 10(11!)(1928) 83, str. 17. — B. Novaković: Ante Cetineo, Grebeni se rone. Život i rad, 1(1928) II/10, str. 791–792. — V. B. Zaninović: Ante Cetineo, Grebeni se rone. Misao, 28(1928) 3/4, str. 235–239. — O. Delorko (O. D.): Ante Cettineo, Za suncem. Književni život, 1(1932) 3, str. 44. — V. Jurčić: Ante Cettineo, Za suncem. Hrvatska revija, 5(1932) 9, str. 596–598. — V. Rismondo: Splitski roman: A. Cetineo, Meštar Ivan. Novo doba, 15(1932) 287, Pr., str. 2–3. — B. Novaković: Ante Cetineo, Meštar Ivan. Venac, 18(1932–33) 6, str. 449–451. — V. Jurčić: Drugi roman Ante Cetinea. Ante Cetineo, Meštar Ivan. Hrvatska revija, 6(1933) 9, str. 538–539. — V. Lozovina: Zlatni ključ. Nove pjesme Ante Cettinea. Ibid., 7(1934) 8, str. 435–437. — I. Kozarčanin: Ante Cettineo, Laste nad uvalom. Ibid., 8(1935) 6, str. 329–330. — Ž. Jeličić: Ostakljena poezija. Mogućnosti, 2(1955) 3, str. 228–238. — R. Vidović: Split u jednoj lirskoj viziji. A. Cettineo, Magarčićeve ekloge. Slobodna Dalmacija, 13(1955) 3096, str. 3. — Š. Vučetić: Dah splitske čakavštine. Narodni list, 11(1955) br. 3037. — J. K.: Ante Cettineo. Zadarska revija, 5(1956) 3, str. 198. — N. D.: Ante Cettineo. Mogućnosti, 3(1956) 8, str. 633–634. — D. Delorko: Od zvjezdanih do zemaljskih staza. Zadarska revija, 8(1959) 2, str. 246–255. — T. Čolak: Povratak prvim lutanjima (A. Cettineo, Diorama djetinjstva). Književne novine, 14(1962) 173, str. 3. — V. Pavletić: Hrvatski pjesnici između dva rata – A. Cettineo. Republika, 19(1963) 4, str. 176–177. — A. Stipčević: Ante Cettineo, Laste nad uvalom (predgovor). Pet stoljeća hrvatske književnosti, 104. Zagreb 1965, 209–215. — V. Rismondo: Ante Cettineo. Mogućnosti, 13(1966) 8, str. 890–892. — I. Katušić: Mikrokozmos dalmatinskih čakavaca. Dometi, 2(1969) 11, str. 23–26. — V. Vučetić: Lirika Ante Cettinea. Kritika, 3(1970) 12, str. 386–391. — Z. Mužinić: Nestandardan i originalan izbor iz lirike osebujnog pjesnika. Zadarska revija, 29(1980) 2/3, str. 218–219. — I. Pederin: Antika, sredozemnost i nadrealizam u književnom djelu A. Cettinea. Mogućnosti, 32(1985) 415, str. 547–575. — F. Jelić-Butić: Četnici u Hrvatskoj 1941–1945. Zagreb 1986.
 
Nedjeljko Mihanović i Redakcija (1989)