Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CORNARO, Girolamo (Corner, Jerolim), generalni providur Dalmacije i Albanije (Venecija, prva pol. XVII st. — Venecija, potkraj XVII st.). Upravu u Dalmaciji obavljao je u razdoblju 1679–82. i 1687–89. Za njegove prve uprave načinjen je popis pučanstva u Dalmaciji i na kvarnerskim otocima: Description dell’ anime della Provintia di Dalmatia et Isole del Quarner, fatta l’anno 1682, per ordine del Ill-mo et Ecc-mo Sign. Girolamo Cornaro Proved. Gen. in Dalm. et Alb., sačuvan u Archivio di Stato di Venezia – Relazioni, Coll. V Secreta, Fa 72. Za drugog službovanja istaknuo se u borbi protiv Turaka za morejskog rata. Osvojio je Sinj, a pomoću savezničkih papinskih, malteških i denovskih galija opsjedao je Herceg-Novi, koji je 30. IX 1687. zauzeo i porušio. Stalno napredujući osvojio je Knin, Vrliku, Zvonigrad te Gračac u Lici. U neretvanskom kraju znatno je proširio mletačko područje, ali nije uspio zauzeti Popovo polje, Trebinje i Čitluk. Zauzeo je Zubce i dolinu Grahova. Cornarovim vojnim operacijama krajnji je cilj bio potčinjenje Dubrovnika mletačkom gospodstvu tako što će ga odrezati od zaleđa, spriječiti trgovinu s Turskom i gospodarski ga uništiti. Stoga su njegove vojne operacije na jugu bile mnogo važnije. Osvajanjem klanca Carine 22. XI 1687, ključnog trgovačkog puta između Dubrovnika i Turske kojim su prolazile karavane, te postavljanjem posade od 200 vojnika s kapetanom koji će ubirati daće, C. je svu trgovinu Dubrovnika sa zaleđem stavio pod mletački nadzor. Dubrovnik je nagovarao na rat s Turskom, prelazio s vojskom preko njegova teritorija, potapao trgovačke brodove pred lukom, iskrcao se s vojskom u Cavtatu bez dozvole dubrovačkog Senata te napokon i otvoreno predložio Senatu da se Dubrovačka Republika pripoji Mletačkoj. Zbog svega toga Dubrovčani su zatražili zaštitu austrijskog cara. Za zasluge u ratu i diplomaciji mletački ga je Senat 1689. postavio za generalnoga pomorskog admirala. God. 1690. vodio je opsadu Malvazije.

LIT.: Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 222, 223. — N. Gjonović: Iscrizioni del dominio veneto di Castelnuovo di Cattaro. Trento 1900. — T. K. Popović: Hercegnovi. (S. l.) 1924. — G. Novak: Borba Dubrovnika za slobodu. Rad JAZU, 1935, 253, str. 1–164. — A. de Benvenuti: Storia di Zara, 1. Milano 1944, 163, 164. — G. Novak: Povijest Splita, 2. Split 19782. — V. Foretić: Povijest Dubrovnika do 1808, 2. Zagreb 1980,146, 174–195.
 
Anto Lešić (1989)