Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CRLENJAK, Brane, slikar, kipar i medaljer (Vukovar, 28. V 1930). Maturirao u Vukovaru, diplomirao jugoslavensku književnost i hrvatski ili srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1955. Za studija pohađao slikarske tečajeve na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Živi i djeluje u Vukovaru: 1959–64. kustos je Galerije umjetnina, 1969–79. nastavnik u gimnaziji a od 1979. u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje »Edvard Kardelj«. — Počinje slikati 1947 (portret M. Rastovski-Dorn) te prolazi nekoliko faza: isprva modru, od 1960. smeđecrnu (»katransku«) fazu, od 1967. vraća se počecima (Bingulčeve kuće, Nogometno igralište u Sotinu, vedute s vukovarske periferije) te oko 1980. nalazi izraz u lirskoj apstrakciji (ciklusi Vukovar – arhitektonski i neurbanizirani prostori i Vukovar – impresije godišnjih doba). Skulpture radi pretežno u bronci; ostvario niz portreta (Stjepan Supanc, Tomo Goreta, Vladimir Nazor, Moša Pijade, Nikola Andrić, Učenica, Dječak – smješteni u vukovarskim ustanovama i parkovima; Branko Radičević u Čakovcima, Joakim Hardi u Petrovcima) te sitnih plastika (ženski aktovi, anatomske studije). Posebno je važna njegova medaljerska djelatnost, koju predstavlja od 1957. nadalje, tematski većinom vezana uz Vukovar (izložbe numizmatičara, spomen-medalja grada, 270. godišnjica pošte, 20. godišnjica oslobođenja), istočnu Slavoniju i Srijem (100. godišnjica Josipa Kozarca, 10. godišnjica Muzeja u Županji, 170. godišnjica kuge u Srijemu, 20. godišnjica tiskare u Rumi). Izveo je unutrašnje zidne dekoracije: Ptice (keramika; Vukovar, Osnovna škola »Stjepan Supanc«), Vučedolska kultura (keramika; Vučedol, restaurant), Vukovar (kovano i savijeno željezo; Vukovar, Hotel »Lav«), Razvitak vodovoda (kovano i savijeno željezo; Vukovar, Vodovod grada), Razvitak novca (reljefi u bronci; Vukovar, Komercijalna banka). Bavi se crtežom (izdao mape: Vukovar, perocrteži, 1955, 19582, 19613, 19674; Vukovar u starim razglednicama, crteži olovkom, 1981), ilustriranjem knjiga te grafičkim oblikovanjem i tapiserijom. Izlagao samostalno u Vukovaru (1953, 1955, 1964, 1968, 1981, 1983–85), Bresci (1967), Beogradu (1980), Brčkom (1980, 1982), Iloku (1981), Svetozarevu (1981), Zagrebu (1982) i Osijeku (1985) te na skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu (Budimpešta, Lisabon, Firenca, Berlin i dr.). — U periodicima objavljuje prikaze o likovnoj umjetnosti i muzejskoj problematici, pretežno o zbivanjima u Vukovaru: Ogledi (1959, 1961–62, 1969–70), Godišnjak Matice hrvatske (Vinkovci 1963), Revija (1964–67, 1978), Telegram (1966), Školske novine (1975), Oko (1976–78). Autor je niza likovnih kritika u Vukovarskim novinama i vinkovačkim Novostima.

DJELA: Razvitak vukovarskih ulica. Vukovar 1975. — Vukovar i Vukovarci (suautor M. Manojlović). Vukovar 1978. — Ribolov u Vukovaru kroz stoljeća. Vukovar 1987.
 
LIT.: A. E. Brlić (A. E. B.): Osvrt na izložbu Brane Crlenjaka. Vukovarske novine, 2(1953) 17. X, str. 8. — Đ. Drenovac (đ. đ.): Mapa perocrteža o Vukovaru – novo djelo B. Crlenjaka. Glas Slavonije, 13(1955) 2. VIII, str. 2. — M. S. Mađer: Likovna otkrića Brane Crlenjaka. Novosti (Vinkovci), 9(1960) 1. I, str. 7. — Isti: Brane Crlenjak (predgovor katalogu izložbe). Brescia 1967. — Gj. Krasnov: Nadahnuće prirodnim oblicima u medaljerstvu Brane Crlenjaka. Obol, 15(1977) 30, str. 36–37. — B. Lomović: Tišina vukovarskog pejzaža. Brane Crlenjak – Impresije godišnjih doba (40 ulja). Venac (Gornji Milanovac), 1980, 12, str. 57. — V. Zlamalik: Memorijal Ive Kerdića (katalog izložbe). Osijek—Zagreb 1980, 29, 174–179. — Z. Dvojković: Brane Crlenjak (predgovor katalogu izložbe). Vukovar 1981. — B. Mesinger: Lirika Crlenjakovih pejzaža. Glas Slavonije, 38(1981) 14. V, str. 9. — J. Škunca: Povlastica iz svoga rada. Vjesnik, 42(1981) 13. IX; str. 10. — V. Nikolić: Brane Crlenjak. Akvareli (predgovor katalogu izložbe). Osijek 1985. — B. Mesinger: Crlenjak. Borovo 1987.
 
Redakcija (1989)