Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CUGŠVERT, Miroslav, pedagog, pisac i skladatelj (Vesely, Moravska, 6. II 1844 — Zagreb, 8. I 1894). Osnovnu školu polazio u Beču i Zlataru, gimnaziju i učiteljsku školu završio u Zagrebu (1864). Učiteljevao je u Lupoglavu kod Dugog Sela, Bednji, Ivancu kod Varaždina, Gornjoj Stubici, a 1875–92. u Zagrebu. God. 1889. pokrenuo je list Školski vrt, a članke iz odgojno-obrazovne djelatnosti objavljivao je u časopisima: Napredak, 1864–65, 1876; Hrvatska omladina, 1867; Školski prijatelj, 1869; Obća pućka škola, 1884; Neven (Sombor) 1887; Školski vrt, 1889, 1891–93. — Usporedo je razvio glazbeno-publicističku djelatnost. U Zagrebu je 1877. pokrenuo i izdavao Svetu Ceciliju, »list za pučku crkvenu glazbu i pjevanje«, koji je izlazio kao mjesečnik ali neredovito: 1877 (3 broja), 1878 (12 brojeva) i nakon prekida 1883 (12) i 1884 (4). U listu je donosio uglavnom kraće poučno-informativne napise o crkvenom pjevanju i orguljanju te glazbeni prilog, koji je uređivao Ivan Zajc objavljujući crkvene skladbe domaćih autora i obradbe hrvatskih pučkih crkvenih napjeva. Pokrenuvši Sv. Ceciliju, u suradnji sa Zajcem, C. je nakanio pomoću stručnog časopisa potaknuti obnovu crkvene glazbe u Hrvatskoj, u duhu cecilijanskog pokreta, koji tada tek dopire iz Evrope u naše krajeve. Iako je izlazio kratkotrajno i sadržajem ostao na popularno-amaterskoj razini, Cugšvertov list dobiva povijesno značenje kao prvi pokušaj izdavanja stručnoga glazbenog časopisa u Hrvatskoj. C. se bavio i skladanjem crkvene glazbe, klavirskih skladba i dr.

DJELA: Praktična uputa kod obuke u računstvu za I raz. Zagreb 1884. — Razporedba učtiva za nerazstavljenu pučku školu. Senj 1886.
 
LIT.: Obća pučka škola. Zora, 1(1884) 10, str. 79–80; 13, str. 103–104; 15, str. 124. — Praktična uputa kod obuke u računstvu za I raz. sv. I. Književna smotra, 2(1884) 6, str. 44. — J. Klobučar: Razporedba učiva za nerazstavljenu pučku školu. Ibid., 5(1887) 1, str. 1–4; 2, str. 9–11. — J. Ciganović (Jos. C-ć): Miroslav Cugšvert (nekrolog). Školski vrt, 6(1894) 2, str. 18–20. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 5–7. Zagreb 1911; 10–11, 1913. — I. Esih (ie.): Stota obljetnica rođenja osnivača »Sv. Cecilije«. Gospódarstvo, 4(1944) 93, str. 6. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958.
 
Branko Pleše i Ivona Ajanović (1989)