Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CVITAN, Viktor, pedagoški i dječji pisac (Rovinj, 19. XI 1905 — Zagreb, 27. XI 1962). Poslije završene Učiteljske škole u Osijeku 1926, radi u Bednji kod Ivanca (1927–39), Sv. Nedjelji kod Samobora (1939–40) te u zagrebačkoj Vježbaonici učiteljske škole (1940–45). Zatim je prosvjetni inspektor u Ministarstvu prosvjete NRH (1945–55), predavač u II učiteljskoj školi u Zagrebu (1955–58), glavni urednik izdavačkog poduzeća »Naša djeca« (1958–61) te učitelj u Eksperimentalnoj osnovnoj školi Jordanovac u Zagrebu (1961–62). U mladosti se s ostalim naprednim učiteljima uključio u rad Hrvatske učiteljske kulturno-pripomoćne zadruge »Ivan Filipović«. Proučavao je životne uvjete zagorske djece i o tome pisao u Hrvatskom učiteljskom domu (1938–40) i Napretku (1940). Književne priloge namijenjene djeci objavio u predratnom Smilju. Poslije rata piše sam ili sa suradnicima početnice, čitanke i priručnike za nastavu hrvatskoga ili srpskog jezika u svim razredima osnovnih škola. Suautor je i u Metodičkim uputama za nastavu (Zagreb 1946). Za stručnu publikaciju Metodika elementarne nastave (Zagreb 1957) obradio je teme: čitanje i obrada štiva, vježbe u usmenom i pismenom izražavanju te gramatika i pravopis. O metodici nastave hrvatskoga ili srpskog jezika pisao u Pedagoškom radu (1946, 1947, 1951). Bio je glavni urednik dječjeg lista Radost (1951–62), član redakcije i suradnik u listovima Pionir, Naša djeca te u enciklopediji za djecu i omladinu Svijet oko nas (Zagreb 1960).

DJELA: Početnica i čitanka za 1 razred osnovne škole (sa suradnicima). Zagreb 1945. — Čitanka za II razred osnovne škole (suautor J. Jurman). Zagreb 1946. — Čitanka za III razred osnovne škole (suautor J. Jurman). Zagreb 1946. — Čitanka za IV razred osnovne škole (suautor J. Jurman). Zagreb 1946. — Rad s početnicom (bukvarom). Zagreb 1946. — Čitanka za osnovne škole. Zagreb 1949. — Čitanka za II razred osnovne škole (suautor G. Vitez). Zagreb 1950 (do 1956. 7 izd.). — Čitanka za IV razred osnovne škole (suautor J. Jurman). Zagreb 1950 (do 1959. 10 izd.). — Početnica za I razred osnovne škole (suautor E. Vajnaht). Zagreb 1951 (do 1971. 11 izd.). — Čitanka za V i VI razred osnovne škole. Zagreb 1951. — Čitanka s poukama o jeziku za IV razred osnovne škole. Zagreb 1954. — Čitanka za II razred osnovne škole (suautor G. Vitez). Zagreb 1957 (do 1963. 7 izd.). — Vaše proljeće. Čitanka za IV razred osnovne škole (suautori A. Antoš i J. Bukša). Zagreb 1960 (do 1971. 13 izd.). — Sunce na prozorčiću. Čitančica za I razred osnovne škole. Zagreb 1960 (do 1980. 21 izd.). — Vjerni drugovi. Početnica za I razred osnovne škole (suautor E. Vajnaht). Zagreb 1962 (do 1969. 8 izd.). — Zlatna lađa. Čitanka za II razred osnovne škole (suautori E. Vajnaht i G. Vitez). Zagreb 1964 (do 1971. 8 izd.).
 
LIT.: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — Viktor Cvitan. Školske novine, 13(1962) 29. XII, str. 3. — Žalost »Radosti«. Radost, 12(1963) 5, str. 1–2. — D. Franković: In memoriam. Viktor Cvitan. Pedagoški rad, 18(1963) 1/2, str. 56–59.
 
Tomo Žalac (1989)