Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CVITKOVIĆ, Ivan (Johann), podmaršal i vojni pisac (Gračac, 1852 — Beč, 1922). Nakon završene Vojne akademije u Bečkom Novom Mjestu stupio je 1871. u službu kao poručnik. Sudjelovao je u zauzimanju Bosne i Hercegovine. God. 1895. kao potpukovnik radio je u generalštabu, a zatim je kao general-major bio zapovjednik ratne škole u Beču. Umirovljen je kao zapovjednik divizije u činu podmaršala. Objavio je dvije knjige, priručnik za oficire i iskustva iz pobjede Rusa nad Turcima 1877. kod Plevne u Bugarskoj. O balkanskom ratu pisao je u Neue Freie Presse (Beč 1912) i u Jutarnjem listu (1912).

DJELA: Ausarbeitung und Besprechung der applicatorischen Uebungen in der Truppenführung für Officiere aller Waffen. Wien 1896. — Das taktische Verhalten der Russen bei Plevna. Wien (s. a.).
 
LIT.: 50-godišnjica ratne škole. Narodne novine, 68(1902) 251, Pr., str. 6.
 
Dragutin Pavličević (1989)