Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČABRAJIĆ, Luka, političar (Brod na Savi, 1878 — Sarajevo, 25. VIII. 1945). Nakon završena studija medicine u Beču 1905, namješten je kao gradski fizik u Sarajevu, gdje uskoro postaje »liječnik za glavni grad Sarajevo, sve kotarske gradove i gradove Goražde, Vareš i Kreševo«. U politici se priklanja Hrvatskoj narodnoj zajednici. Na njezinoj listi 1910. ulazi u Bosansko-hercegovački sabor. Iako je na početku zasjedanja Sabora prihvaćao misao o slozi Hrvata i Srba, već 1911, nakon ujedinjenja Hrvatske narodne zajednice i Hrvatske katoličke udruge, istupivši iz Hrvatskog bloka sa Đ. Džamonjom i V. Jelavićem, pristupa opoziciji i ubrzo nastupa u saborskim raspravama s potpuno hrvatskih stajališta. U kritici rada Odbora za čistoću jezika, koji je bio pod pretežitim utjecajem Srba, zauzima se za oblike riječi općina i općinski, nasuprot pokušaju uvođenja oblika opština i opštinski. Potkraj 1913. pridružuje se prosvjedu srpskih poslanika protiv Potiorekovih izvanrednih mjera uvedenih povodom skadarske krize. God. 1918. jedan je od šestorice predstavnika BiH u Središnjem odboru Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu, a 1919. ulazi u Privremeno narodno predstavništvo. Ubrzo se odriče bilo kakva političkog angažmana.

LIT.: Stenografski izvještaji o sjednicama Bosansko-hercegovačkog sabora 1910–1914, 1–6. Sarajevo 1910–1914. — L. Đaković: Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata, 1. Do otvaranja Sabora 1910. Zagreb 1985.
 
Mladen Švab (1993)