Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČABRIAN, Josip, građevinar (Miljana, 20. II. 1840 — Zagreb, 31. V. 1918). Realku i Tehničku visoku školu polazio u Grazu, gdje je diplomirao 1863. Iste godine počinje raditi kao mjernički vježbenik, a od 1866. mjernik je u Građevinskom ravnateljstvu u Zagrebu. God. 1870. imenovan je mjernikom Požeške županije, a 1871. Virovitičke županije u Osijeku. Od 1876. ponovno je u Zagrebu podžupanijski mjernik, od 1888. nadinženjer u vladinu građevnom odsjeku, a od 1894. tehnički savjetnik i predstojnik Odjela za cestogradnje. Umirovljen 1906. — Vodio je radove na gradnji savskih nasipa, kanala iz rijeke Karašice u Savu, ceste Stara Pazova—Deč, rekonstrukciju savskog mosta u Podsusedu te bio vrhovni nadzornik pri gradnji zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Od 1898. zastupnik grada Zagreba.

DJELA: Skrižaljke udaljenosti svih mjestah županije virovitičke. Osijek 1876.
 
LIT.: Ing. Josip Čabrian (nekrolog). Narodne novine, 84(1918) 123, str. 3.
 
Olga Čabrian (1993)