Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČAČINOVIĆ, Vladoje, agronom (Šljivoševci kraj Donjeg Miholjca, 1849 — Osijek, 21. X. 1916). Nakon završenih šest razreda gimnazije u Osijeku, diplomirao Gospodarsku akademiju u Proskauu (danas Proszków u Poljskoj). Prakticirao na dobrima u Dardi i Belju. Od 1869. bio gospodarski upravitelj na imanju baruna G. Prandaua. God. 1886. postao upraviteljem biskupskog vlastelinstva u Đakovu, koje je njegovom zaslugom potkraj života biskupa J. J. Strossmayera postalo jednim od najuzornijih imanja u Slavoniji. Zahvaljujući njemu, i seljaštvo Đakovštine prihvatilo je racionalnije načine gospodarenja. Nakon umirovljenja 1913, nadzirao je posjede grofa R. J. Normanna oko Valpova i Podgorača.

 
Zlata Cesarec (1993)