Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČAČKOVIĆ VRHOVINSKI, Ivana, rođ. Schmidegg, dobrotvorka i prosvjetiteljica (Berka kraj Weimara, 2. X. 1814 — Zagreb, 25. XI. 1880). God. 1835. udala se za suca Josipa Čačkovića Vrhovinskog. Njezin dom u Omilju (danas Gornja Drenova kraj Svetog Ivana Zeline) bio je, poput župnog dvora opata I. Krizmanića u Mariji Bistrici, sastajalište mladih iliraca. Osim S. Vraza, Lj. Gaja i ostalih, boravila je tu povremeno i književnica Dragojla Jarnević. Ivana Č. je bila vrlo obrazovana, govorila je nekoliko svjetskih jezika. Sudjelujući u ilirskom pokretu novčano je pomagala Maticu ilirsku. Zajedno s Krizmanićevim nećakinjama Dragojlom, udanom Stauduar, i njezinom sestrom Paulom Krizmanić (poslije Gajevom suprugom) osnovala je 1841. Domorodno gospojinsko društvo za odgoj sitne djece u narodnom jeziku i domorodnom duhu i bila njegovom prvom predsjednicom. Društvo je bilo prvo takvo u Hrvatskoj, ali nije bilo formalno konstituirano i potvrđeno. Njegov je zadatak bio buđenje narodne svijesti u žena, promicanje kulture i briga za djecu. Članice društva svojim su prilozima omogućile izdavanje litografije grofa J. Draškovića iz zahvalnosti što je napisao Ein Wort an Illyriens hochherzige Töchter, a zatim i litografijâ I. Gundulića i I. Đurđevića.

LIT.: V. Babukić: Sabor družtva čitaonice ilirske zagrebačke. Ilirske narodne novine, 8(1842) br. 77. — Umrli u Zagrebu. Narodne novine, 46(1880) br. 285. — G. Zemljić (Hortense): Eine Erinnerung an die Illyrier. Gewidmet Kroatiens edlen Frauen. Agram 1891, 32. — M. Šrepel: Pisma Janka Draškovića. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1897, 1, str. 251, 254, 268. — A. Milčinović: Žene u ilirskom pokretu. Narodne novine, 70(1904) 87, str. 5–6; 91, str. 5. — A. Kassowitz Cvijić: Hrvatice u ilirsko doba. Novosti, 23(1929) 41, str. 17. — J. Herceg: Uloga žene u ilirskom pokretu. Jadranski dnevnik, 2(1935) 94, str. 29. — M. Vodvarška-Kočonda: Žene za ilirskog preporoda. Jutarnji list, 26(1937) 9200, str. 11. — D. Jarnević: Život jedne žene. Zagreb 1958, 115, 120, l24, 132. — J. Ravlić: Ilirska čitaonica u Zagrebu. Historijski zbornik, 16(1963) str. 198. — Isti: Matica hrvatska 1842–1962. Zagreb l963, 28–29.
 
Božena Šurina (1993)