Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČAKALIĆ, Ivo, pučki pjesnik (Doljanovci kraj Požege, 19. III. 1889 — Doljanovci, 2. V. 1971). Samouk seljak. Pisao pučke pjesme u kojima je opjevao čudesa i događaje iz života svetaca, a i svakodnevni život. Pjesme je skupio u opsežnu rukopisnu knjigu Starine iz moga prastarog sela i našeg šokačkog kraja. Skupio stari Ivo Čakalić da se znade kako je u starini bilo. Star 82 godine. U starom selu u Doljanovcima 1970. g. knjiga dovršena. Autor je i rukopisne zbirke pričica poučno-nabožne motivike iz svakodnevice. Sastavio je i Rukopisni molitvenik u koji je vrsnim oponašanjem tiskanog sloga prepisao molitve, označivši im ponekad izvor. U rukopisnoj Pismarici duhovnih pisama prikupio je, uz nabožne pjesme i molitve, također usmene narodne molitve, uz koje je zapisao i podatak o kazivačicama. U Pjesmarici starinskih pisama zabilježio je i više tradicionalnih usmenih pjesama. Svoje rukopisne zbirke sâm je ilustrirao, uvezivao i ukoričavao. Njegovi su rukopisi pohranjeni u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu; dio se čuva u Muzeju Požeške kotline u Požegi, a dio je otkupila HAZU.

LIT.: D. Zečević: Pučki književni fenomen (u: Povijest hrvatske književnosti, 1. Zagreb 1978).
 
Divna Zečević (1993)