Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČALDAROVIĆ, Mladen, sociolog (Zagreb, 22. XII. 1916). U Zagrebu 1935. završio gimnaziju te 1941. na Filozofskom fakultetu apsolvirao pedagogiju, psihologiju, filozofiju i anglistiku. U ratu bio partizanski komesar i urednik listova Banijski partizanski vjesnik (1942) i Front slobode (1943–45) te voditelj partijskih tečajeva. Psihologiju i pedagogiju diplomirao 1957. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na studijskom boravku u SAD 1960/61. proučavao je sustav visokoškolske nastave sociologije. Predavao je sociologiju na Višoj pedagoškoj školi u Sarajevu (1946/47), a u zvanju višeg predavača na Visokoj školi političkih nauka u Beogradu (1961–67), Pravnom fakultetu u Sarajevu (1962/63) te od 1963. do umirovljenja 1977. u Zagrebu na Fakultetu političkih nauka i na Filozofskom fakultetu (1965–81). Znanstvene i stručne radove iz područja teorije marksizma, opće sociologije, sociologije kulture, sociologije politike i povijesti civilizacije tiskao je u zbornicima Osnovi nauke o društvu (Beograd 1963), Smisao i perspektive socijalizma (Zagreb 1965), Društveno-političke organizacije u sistemu samoupravljanja (Zagreb 1970), Lenjin izvan mitova (Zagreb 1970) te u časopisima Pregled (1946–47, l953–71), Kolo (1965–67), Praxis (1965, 1968), Politička misao (l970), Revija za sociologiju (1978) i dr. Urednik je i autor predgovora 16. sveska Lenjinovih djela (Beograd 1974). Bio je glavni i odgovorni urednik Pregleda (1953–64), urednik Kola (1965–67), član redakcije Poleta (1940), Praxisa (1967–68) i Političke misli (1967–70), glavni urednik sarajevskoga izdavačkog poduzeća »Narodna prosvjeta« (1956–58), zatim direktor Državnoga filmskog poduzeća za BiH (1959 –65), zastupnik u Kulturno-prosvjetnom vijeću Savezne skupštine (1963–67) te glavni tajnik Matice hrvatske (1964–69).

 
Tomislav Pisk (1993)