Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČATIĆ, Igor, strojar (Zagreb, 14. III. 1936). Sin Julija, alatničara. U Zagrebu polazio gimnaziju 1946–54. i istodobno Školu učenika u privredi i alatničarski zanat 1951 –54. Studij strojarstva diplomirao 1960. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju s područja preradbe polimera (Wärmeaustausch in Spritzgiesswerkzeugen für die Plastomerverarbeitung) obranio na Technische Hochschule u Aachenu 1972. God. 1960–63. projektant je u tvornici »Me-Ga«, a 1963–65. u Tvornici olovaka u Zagrebu. Potom je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu asistent (1965), docent (1974), izvanredni (1980) i redoviti profesor (od 1986). Osnivač je i član Stručne komisije inženjera i tehničara plastičara Hrvatske (1966) i Društva plastičara i gumaraca Hrvatske (1970). — Stručne i znanstvene radove s područja preradbe polimera objavljuje u časopisima: Kemija u industriji (1962–70), Strojarstvo (1963, 1966–67, 1969, 1975, 1985), Plastiques modernes et élastomčres (Pariz, 1965–68), Tehnika (1965, 1967, 1969 –70, 1975), Kunststoffe (Darmstadt, 1971, 1974, 1975), Plastika (1974), Plastverarbeiter (Speier am Rhein, 1974, 1975), Plaste und Kautschuk (Dresden, 1975, 1976, 1979, 1982, 1987), Plastics and Rubber & Processing and Applications (London, 1978, 1984, 1985, 1989), Polymer Engineering & Science (Brookfield, 1979), Polimeri (1980–90), Plastika i guma (1982, 1985, 1989), International Polymer Processing (Darmstadt, 1988) i dr. te u zbornicima. Sa suautorima Aleksandrom Kostial-Štambuk i Vidom Jarm pripremio i objavio u časopisu Polimeri 1980–86. trojezični Rječnik polimerijskog inženjerstva. Napisao nekoliko skripata s područja plastičnih masa. Primio Nagradu »Nikola Tesla« 1977.

DJELA: Projektiranje kalupa za preradu termoplasta. Zagreb 1969. — Injekcijsko prešanje plastomera. Zagreb 1979. — Ekstrudiranje polistirenskih traka (suautor Lj. Spasojević). Beograd 1985. — Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera. Zagreb 1985. — Proizvodnja polimernih tvorevina. Zagreb 1987. — Uvod u proizvodnju polimernih tvorevina. Zagreb 1990.
 
LIT.: E. Grujić: Igor Čatić (intervju). Polimeri, 5(1984) 11/12, str. 326–327. — M. Puškarski: Tradicionalno uz alate. Ibid., 7(1986) 4/5, str. 126.
 
Darko Bidjin (1993)