Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČEPO, Zlatko, povjesničar (Bela Crkva, 9. IV. 1934 — Zagreb, 2. IV. 1988). Gimnaziju završio 1953. u Slavonskom Brodu, filozofiju i jugoslavenske književnosti diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1960. Doktorirao 1981. na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu tezom Ideje samoupravnog socijalizma u Komunističkoj partiji Rusije (boljševika) 1917–1925. godine. God. 1957–61. novinar je u zagrebačkom Narodnom listu, potom u Večernjem vjesniku (poslije Večernji list) te istodobno surađivao kulturološkim člancima u Globusu, Telegramu, Književnoj tribini, Vjesniku i Studentskom listu. God. 1982–88. glavni je urednik i suradnik Časopisa za suvremenu povijest. Od 1963. zaposlen u Institutu za historiju radničkog pokreta, gdje je od 1969. vršitelj dužnosti direktora, a 1973–86. direktor. — Bavio se istraživanjem razvitka socijalizma u svijetu i u nas te s toga područja objavio više knjiga, rasprava, referata, članaka i recenzija. Znatnije su mu rasprave Lenjin i radnički pokret te Prilog problematici određenja socijalizma (Naše teme, 1964, 9; 1967, 7), potom Pretpostavke socijalizma i stvarnost Oktobra (Pola vijeka Oktobarske revolucije, Zagreb 1967), Lenjin i radnička opozicija (zbornik Lenjin izvan mitova, Zagreb 1972), Lenjin i politika velikih sila u prva dva decenija 20. stoljeća (zbornik Srbija i velike sile pred prvi svjetski rat, Beograd 1977), Kominterna i fašizam (zbornik Fašizam i neofašizam, Zagreb 1977), Tito obnovitelj radničkog upravljanja (Časopis za suvremenu povijest, 1980, 2). Surađivao također u knjigama Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj (Zagreb 1969) te INA — Rafinerija nafte Sisak 1927–1977 (Sisak 1977, s Mirom Kolar-Dimitrijević). Dvadesetljetni prikaz povijesti IHRPH u Časopisu za suvremenu povijest (1982, 1) ideoloških je obilježja. Ostavio u rukopisu biografiju Josipa Broza Tita. Autor je više udžbenika za marksističko obrazovanje.

DJELA: Željezara Sisak 1938–1968. Sisak 1968, 19742, 19783. — Socijalizam od teorije do stvarnosti u svijetu i kod nas. Zagreb 1969. — Marksističko shvaćanje prirode i društva. Zagreb 1975. — Osnove marksizma. Zagreb 1975, 19762. — Temelji marksizma. Ljubljana 1976, 19782, 19793, 19804. — Teorija i praksa samoupravnog socijalizma, 1. Zagreb 1976. — Sudbina radničkog upravljanja u SSSR-u. Zagreb 1982.
 
LIT.: B. Janjatović: M. Kolar-Dimitrijević — Z. Čepo, INA — Rafinerija nafte Sisak 1927–1977. Časopis za suvremenu povijest, 10(1978) 1, str. 200–202. — Čepo Zlatko, Sudbina radničkog upravljanja u SSSR-u. Naše teme, 26(1982) 7/8, str. 1471. — S. Ravlić: Pukotine u ključnim tezama. Zlatko Čepo, Sudbina radničkog upravljanja u SSSR-u. Danas, 1(1982) 23. XI, str. 40–41. — Dr Zlatko Čepo (s bibliografijom). Časopis za suvremenu povijest, 14(1982) 1, str. 101–106. — Dr Zlatko Čepo (9. travnja 1934 — 2. travnja 1988. godine). Ibid., 19(1987) (1988!) 3, str. 171–172.
 
Redakcija (1993)