Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČIVIĆ, Ignjat Rohrski (Csivich), general i pisac (Zagreb, 1804 — Graz, 23. III. 1865). Potječe iz časničke obitelji. Završio studij prava u Zagrebu 1823, estetiku i pravno-političke znanosti diplomirao u Grazu 1826. Od 1827. do 1831. bio vježbenik pri Iudicium delegatum militare u Zagrebu, a zatim službovao napredujući u vojničkom zvanju u Vojnoj krajini (Ogulin, Slunj, Brod na Savi). God. 1836. istaknuo se u bitki s Turcima za Izačić-grad u Bosni, 1848–49. bori se s J. Jelačićem protiv Mađara. Službovao zatim u Đurđevcu i Bjelovaru, gdje radi na isušivanju močvara, gradnji cesta, podizanju škola i dr. Kao vrstan poznavalac prilika u Krajini, premješten je 1850. u bečko Ministarstvo rata u odjel za Vojnu krajinu. God. 1852. imenovan je zapovjednikom 6. varaždinske vojno-graničarske pukovnije u činu pukovnika, a 1859. general-majorom i zapovjednikom 4. karlovačke vojno-graničarske (slunjske i ogulinske) pukovnije sa sjedištem u Karlovcu, gdje je umirovljen 1862. Kao sudionik bitke za Izačić-grad, oslikao je taj događaj te veliko platno poklonio 1850. novoosnovanom Društvu za jugoslavensku povjesnicu u Zagrebu. Za boravka u Slunju napisao je knjigu Basne i kratke pripovijesti, prijevod basna svjetskih pisaca od Ezopa, J. de la Fontainea i G. E. Lessinga do D. Obradovića. U predgovoru knjige kaže da sebe ne ubraja u red »popraviteljah« hrvatskoga jezika »jer ja svoj materinji jezik samo toliko znadem, da u njemu svoje misli popisati mogu ... pisao sam u takvom narječju da njezin sadržaj svi Južni Slavjani, a najbolje pako moji hervatski domorodci razumieti budu mogli«. Knjigu je izdao karlovački tiskar i izdavač I. N. Prettner 1844. Ilustrirana je grafikama kadeta A. N. Lauperta i vojnog učitelja crtanja J. Kniszeka. Zanimljivost štiva i jednostavnost jezika te bogatstvo ilustracija učinili su je dugogodišnjom školskom lektirom u Hrvatskoj.

DJELA: Basne i kratke pripovdsti od različnih klasičkih spisateljah iz latinskog, francezkog, ndmačkog i našeg jezika skupljene, na novo preddlane i novimi sobstvenimi umnožene. Karlovac 1844.
 
LIT.: U Karlovcu kod J. N. Prettnera tiskara i knjigovežca izišle su Basne. Knjiga I i II od Ignjatie Čivića Rohrskoga. Zora dalmatinska, 2(1845) 10. III, str. 8. — Izvjestije sddnicah odbora historičkoga družtva deržanih 23. stud. i 5. pros. Jugoslavenske novine, 1(1850) 6. XII, str. 1. — (G. C. kr. pukovnik Čivić Rohrski iz Đurđevačkog puka). Zagrebački katolički list, 9(1858) 9. VIII, str. 290. — (Nekrolozi): Agramer Zeitung, 40(1865) 29. V, 30. V, 31. V, 1. VI; Narodne novine, 31(1865) 30. III, str. 2. — I. Tomičić: Ignjat Čivić pl. Rohr. Prosvjeta (Zagreb), 7(1899) 8, str. 261–262. — I. Esih (ie): Prva hrvatska ilustrirana knjiga. Obzor, 70(1929) 11. XI, str. 2–3. — A. Schneider i A. Rümann: Prva hrvatska ilustrirana knjiga. Grafička revija, 3(1929) 4, str. 109–116. — J. Horvat i J. Ravlić: Pisma Ljudevitu Gaju. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1956, 26, str. 393. — M. Valentić: Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849–1881. Zagreb 1981, 109. — O. Maruševski: Jedno stoljeće u opremi karlovačkih tiskarskih proizvoda (u: 40/180 godina štamparskog zavoda »Ognjen Prica«. Karlovac 1989, 103–104).
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1993)