Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČOLIĆ, Petar Krešimir, geodet (Sokobanja kraj Niša, 10. VII. 1938). Gimnaziju završio 1956. u Novoj Gradiški, diplomirao 1961. na Geodetskom odjelu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao 1971. u Institutu za teorijsku geodeziju Sveučilišta u Bonnu obranom teze Analytische Fortsetzung von Oberflächenwerten der Schwere nach unten und Bestimmung ihrer Ableitungen im Tunnel. Po završetku studija radio u Uredu za novu izmjeru u Zagrebu i Rijeci. God. 1962–65. studirao teorijsku matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1963. do 1975. bio asistent pri katedri za višu geodeziju na Geodetskom fakultetu. God. 1975. postao docent, a 1980. izvanredni profesor. U zvanje znanstvenog savjetnika i redovitog profesora geodezije izabran 1986. Bavi se istraživanjem oblika i dimenzija Zemlje i njezina polja sile teže. Proučava korelaciju između reljefa Zemljine kore, anomalijâ sile teže, plohe geoida i Mohorovičićeva diskontinuiteta. Samostalno ili sa suradnicima surađuje u više domaćih i inozemnih publikacija: Zbornik radova povodom 50-godišnjice Geodetskog fakulteta (Zagreb 1970), Allgemeine Vermessungsnachrichten (Karlsruhe 1971), Geodetski list (1972, 1975, 1977–90, 1992), Zbornik radova Geodetskog fakulteta (Zagreb 1973), Zeitschrift für Vermessungswesen (Stuttgart 1975), Bollettino di geodesia e scienze affini (Firenca 1987, 1989), Mitteilungen der Abteilung für Satellitengeodäsie (Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Graz 1988), Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde (Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin 1989), Mitteilungen des geodätischen Institutes der Technischen Universität (Graz 1990, 1992) i dr. Č. je osnovao fizikalnu geodeziju u nas i afirmirao geodeziju među ostalim geoznanostima. Zaslužan je za osnivanje postaje za satelitska opažanja pri Opservatoriju Hvar zagrebačkoga Geodetskog fakulteta te za angažiranje inozemnih stručnjaka i opreme na prvim doplerovskim opažanjima satelita u nas. Njegovom zaslugom Zagreb je dobio Stanicu za opažanje Zemljinih plimnih valova. Član je International Association of Geodesy i International Union of Geodesy and Geophysics. God. 1990. dodijeljena mu je Spomen-medalja J. J. Baeyera berlinske Akademije znanosti, a 1992. postaje redovitim članom HAZU.

DJELA: Dugovalni (uglačani) gravimetrijski geoid za Jugoslaviju i njegova primjena. Geodetski list, 33(1979) 7/9, str. 171–191. — Problemi točnosti doplerovskih opažanja satelitske geodezije (suautor M. Solarić). Ibid., 35(1981) 7/9, str. 157–172. — Testing the Existing Absolute Geoid Heights in Yugoslavia Using Information Offered by the Mohorovičić Discontinuity and by Other Geophysical Parameters (suautor). Proceedings of the International Symposium on the Definition of the Geoid, Firenze 1986, 1, str. 29–39. — The Geoid and the Mohorovičić Discontinuity (suautor). Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde. Berlin 1989, 102, str. 168–179. — Investigating the Nature of the Relationships between the Gravity Anomalies, the Geoid, the Earth’s Topography and the Mohorovičić Discontinuity (suautor). Proceedings of the First International Symposium »Gravity Field Determination and GPS-positioning in the Alps-Adria Area«. Mitteilungen des geodätischen Institutes der Technischen Universität (Graz), 67(1990) str. 89–101. — Ruđer Bošković (1711–1787) als Geodät und Geophysiker. Ibid., 75(1992) str. 1–164.
 
LIT.: Petar Krešimir Čolić. Ljetopis HAZU, 1993, 96, str. 385–395 (s popisom radova).
 
Stipe Kutleša (1993)