Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆEPULIĆ, Avelin, liječnik i kulturno-politički djelatnik (Bakar, 17. VII. 1896 — Zagreb, 2. II. 1936). Unuk Avelina, političara i suca. Gimnaziju polazio u Varaždinu i završio u Zagrebu 1914. Medicinu studirao u Innsbrucku, Grazu, Beču i Pragu, gdje je 1922. diplomirao. Kao privatni liječnik radio u Zagrebu na internom odjelu Bolnice milosrdnih sestara, zatim je liječnik bolesničke blagajne »Merkur« te Dječačkog sjemeništa i profesor higijene u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. God. 1919. obnovio je Akademsko društvo »Hrvatska«. Djelovao je u orlovskim i križarskim redovima te bio pristaša Stranke prava. Javnu naklonost stekao je svojim nesebičnim i požrtvovnim radom kao »liječnik bez honorara«. Od 1934. urednik je Hrvatske smotre, gdje je objelodanio rasprave Nacionalna ideja i seljački pokret te Narodni život i politika. Uređivao je i katolički tjednik Nedjelju. U hrvatskim i katoličkim gibanjima u međuraću bio je istaknut socijalni i politički djelatnik.

LIT:. Š. A. Čelebić: Na grobu dra Avelina Ćepulića. Križarska straža, 7(1936) 3, str. 42. — N. Čubek: Avelinu. Ibid., str. 39. — I. Š.: Dr. Avelin Ćepulić. Liječnički vjesnik, 58(1936) 2, str. 90–91. — Naš dragi Avelin, odgovorni urednik i suradnik na svom putu života. Nedjelja, 8(1936) 6, str. 6. — I. Oršanić: Posljednji dani Dr. A. Ćepulića. Ibid., str. 2–3. — S. K.: Dr. Avelin Ćepulić. Katolik, 7(1936) 7, str. 3–4. — D. Žanko: Dr. Avelin Ćepulić. Glasnik Srca Isusova, 45(1936) 5, str. 169–170. — Isti: Dr. Avelin Ćepulić. Hrvatska smotra, 4(1936) 2, str. 10–13. — Isti: U spomen Avelinu Ćepuliću. Za vjeru i dom, 1936, 2, str. 33–34. — J. Staszkowian: Dru Avelinu Ćepuliću. Nedjelja, 14(1942) 5, str. 7. — D. Žanko: Dr. Avelin Ćepulić utjelovljena vjera u uskrsnuće Države Hrvatske. Hrvatska smotra, 10(1942) 2, str. 108–110.
 
Ante Sekulić i Vladimir Dugački (1993)