Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ALBERTI, Petar, splitski gradonačelnik (Split, 24.VIII 1771 — Split, 15. V 1822). Sin patricija Lovre. Bio je član splitskoga Velikog vijeća. Nakon sloma Venecije i uspostave tzv. provizorija od travnja do srpnja 1797, prisustvovao je sastanku Velikog vijeća (19. lipnja) kad je donesen jednoglasan zaključak da Split s okolicom pozove cara Franju I da ga uzme »pod blagotvornu sjenu svojih zastava«. Za francuske uprave u Dalmaciji bio je od 1806. do potkraj 1811. u upravi splitske općine: prisjednik do 6. VI 1810, potom privremeni načelnik, a 22. XII iste godine postao je načelnik. Tada je održao svečani govor u općinskom vijeću te predložio da se maršalu A. Marmontu za zasluge dodijeli medalja i podigne obelisk, a njegovim imenom nazove obala. Početkom 1816. sukobio se s pokrajinskom vladom u Zadru odbivši da u poklonstvenu deputaciju caru uđu osim predstavnika splitske općine i predstavnici vanjskih seoskih općina. Što više, pokušao je za to pridobiti općine Trogira i Šibenika, ali je suspendiran s dužnosti.

LIT.: Spisi obitelji Alberti iz Splita (Fond Alberti III–V, fasc. 3. HAZ). — Paul Pisani: La Dalmatie de 1797 e 1815. Paris 1893. — Grga Novak: Povijest Splita, 3. Split 1978.
 
Julije Grabovac (1983)