Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DAMJANIĆ, Anđelko, kemičar (Split, 2. VIII. 1922 — Zagreb, 21. IX. 1975). Klasičnu gimnaziju završio 1941. u Splitu. God. 1951. diplomirao pri Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Deset godina radio u tvornici »Jugovinil« u Kaštel-Sućurcu, baveći se posebno skraćivanjem vremena polimerizacije vinil-klorida. Bio je jedan od utemeljitelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, gdje 1961. postaje docent i voditelj Zavoda za organsku kemiju. Doktorirao 1970. tezom Furokumarini lišća dalmatinskih sorata Ficus carica L, a potom postaje izvanredni profesor. Istaknuo se modernizacijom nastavnih planova i programa te nastojanjem oko osnutka splitskog Sveučilišta. Istraživao je dalmatinske kulture aromatskog i ljekovitog bilja, osobito izolaciju i određivanje strukture organskih spojeva iz eteričnih ulja. Iz toga je područja, zajedno sa suradnicima, objavio više radova (Pathologia et microbiologia, Basel 1968; Farmaceutski glasnik, 1969, 1972–73; Rivista italiana essenze profumi, Milano 1969; Acta Pharmaceutica Jugoslavica, 1971–72; Kemija u industriji, 1973; Arhiv za farmaciju, 1976).

LIT.: Spomenica obljetnice visokoškolskih ustanova u Splitu. Split 1970, 63.
 
Snježana Paušek-Baždar (1993)