Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DAMJANOV, Jadranka, povjesničarka umjetnosti (Subotica, 5. I. 1934). Diplomirala povijest umjetnosti 1958. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te doktorirala 1963. tezom Problem naivnog u suvremenoj umjetnosti. God. 1958–84. gimnazijski je profesor u Zagrebu, zatim 1965. postaje predavač metodike povijesti umjetnosti i 1979. docent pri Odsjeku povijesti umjetnosti zagrebačkoga Filozofskog fakulteta. — Baveći se ulogom umjetnosti u odgoju i obrazovanju omladine, objavljuje stručne radove u periodici (Naše teme, 1963–64; Umjetnost i dijete, 1969–70, 1980; Bilten za nastavu likovne umjetnosti, 1973; Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika, Novi Sad 1975; Čovjek i prostor, 1978; Kultura és közösség, 1980; Interdisciplinarnost, 1982) te više udžbenika za srednje škole (neki prevedeni na talijanski, mađarski, slovački, rumunjski i rusinski). Bila je dopisnica lista Magyar szó (Novi Sad 1961–64) i urednica godišnjaka povijesti umjetnosti zagrebačke VII. gimnazije Umjetnost i mi (1961–69). Autorica je Osnove nastavnog plana i programa likovne umjetnosti za srednjoškolsko obrazovanje u SR Hrvatskoj (Zagreb 1974) te suautorica projekta Jezično i umjetničko područje u osnovnoškolskom obrazovanju (Vizualni jezik i likovna umjetnost) za Prosvjetni savjet SR Hrvatske (1978/79). God. 1975/76. vodila je istraživanja kulturnih sadržaja u obrazovanju za UNESCO te o tom objavila dvije knjige (Zagreb 1977); dio istraživanja objavljen u UNESCO-voj ediciji Études et expériences (Pariz 1978). U Dječjoj enciklopediji s Dubravkom Janda napisala je članak Umjetnost na tlu Jugoslavije (Zagreb 1981).

DJELA: Likovne umjetnosti (školski leksikon; suautori M. Prelog i R. Ivančević). Zagreb 1963. — Umjetnost (školski leksikon; suautorica K. Radulić). Zagreb 1965, 19673. — Likovna umjetnost 1. Zagreb 1967. — Likovna umjetnost 2. Zagreb 1968. — Likovna umjetnost 3. Zagreb 1969. — Metodički priručnik za likovnu umjetnost. Zagreb 1970. — Likovna umjetnost. Uvod. Udžbenik za prvi razred gimnazije. Zagreb 1971 (16 izd. do 1990). — Likovna umjetnost. Povijesni pregled, umjetnost jugoslavenskih naroda i moderna umjetnost. Zagreb 1972 (11 izd. do 1990). — Likovna umetnost. Udžbenik za I razred srednje škole u SAP Vojvodini (suautori D. Janda i M. Bačić). Novi Sad 1975. — Kulturni sadržaji u obrazovanju. Problemi umjetničkog obrazovanja djece i omladine, 1 (suautori D. Janda i V. Jerbić) i 2 (suautor). Zagreb 1977. — Likovna kultura za I i II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja (suautor D. Janda). Novi Sad 1988. — Vizualni jezik i likovna umjetnost. Uvod u likovno obrazovanje. Zagreb 1991.
LIT.: J. Depolo: Učenici i slike. Vjesnik, 22(1961) 12. III, str. 7. — G. Gamulin: »Umjetnost i mi«. Godišnjak povijesti umjetnosti VII gimnazije za 1964/65. Telegram, 6(1965) 17. XII, str. 8. — F. Kritovac: Sjediti se može na jednoj i na drugoj fotelji. Vjesnik, 31(1970) 23. VII, str. 10. — Z. Maković: Vrijedan i koristan udžbenik. Studentski list, 26 (1971) 23. XI, str. 31. — Lj. Mifka: Zaokružena cjelina. Telegram, NS 2(12)(1972) 6. X, str. 19. — G. Bosanac: Alarmantni materijal za društvenu akciju. Čovjek i prostor, 25(1978) 306, str. 28. — M. Štajduhar: Kulturni sadržaji u obrazovanju. Oko, 6(1978) 9–23. II, str. 8. — G. Bosanac: Opis modela »Damjanov—Janda« i obrazloženje njegovog izbora za eksperimentalnu izvedbu (u: Studije i izvještaji Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1988, str. 147–156).
 
Božena Šurina (1993)