Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DEAN, Ante, pjesnik, novelist i dramski pisac (Zagreb, 20. XI. 1904 — Zagreb, 21. IV. 1960). Klasičnu gimnaziju završio 1922. u Travniku, studij prava s rigorozom 1927. u Zagrebu. Od 1928. bio sudski pripravnik te sudac u Zagrebu, Čačku, Petrinji i Sisku, za rata savjetnik u Ministarstvu zdravstva i udružbe u Zagrebu, potom od 1945. u Ministarstvu socijalne politike te sudac zagrebačkoga Kotarskog suda. Istodobno se bavio glazbom; svirao u radijskom orkestru, a nakon rata jedan je od osnivača orkestra »Pavao Markovac«. — Javio se satiričnom prozom u Ilustrovanim novostima 1920; 1931–45. sustavno pisao pjesme, novele i drame za Književnik, Hrvatsko kolo, Savremenik, Hrvatsku pozornicu, Hrvatsku reviju i dr. U Čačku izdavao i uređivao Malu reviju (1933–34). Njegovi stihovi metrički su dotjerani, urbanih motiva, rilkeovskih tonova. U dvjema knjigama novela Ljudi na raskršću i U sjeni preteže psihološko crtanje, radnja je neznatna, a stil poetiziran, pa se D. time razlikuje od tzv. socijalnih pisaca iz međuratnog razdoblja. Drame se tematski uklapaju u svijet njegove proze. Mirotvorna drama Mali ljudi g. 1918 (izvedba: Zagreb 1939. i Sarajevo 1942) pokazala je piščev dar zapažanja, ali i nedostatak scenske rutine. Oporuka (izvedba: Zagreb 1944) napisana je zagrebačkom kajkavštinom i scenski je zrelija, iako nevelikih poteza. Igrokaz za djecu Veliki dan prikazan je nakon rata u Zagrebačkom pionirskom kazalištu. D. je u rukopisu ostavio više drama i komedija. Za novelu Ne dam svoje dobio je nagradu Društva hrvatskih književnika (1936), za dramsku trilogiju Za svojim tragom nagradu Matice hrvatskih kazališnih dobrovoljaca (1937), a za knjigu novela U sjeni nagradu Ministarstva prosvjete (1943).

DJELA: Gradska godina. Zagreb 1932. — Ljudi na raskršću. Zagreb 1937. — U sjeni. Zagreb 1942. — Veliki dan. Zagreb 1950. — Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 108. Zagreb 1969, 239–311.
 
LIT.: O. Delorko: Ante Dean, Gradska godina. Književni život, 1(1932) 3, str. 44. — S. Šimić (S. Š.): Ante Dean, Gradska godina. Hrvatska revija, 5(1932) 9, str. 595–596. — V. Jurčić: Ante Dean, Ljudi na raskršću. Savremenik, 26(1937) 12, str. 462–463. — T. Prpić (T. P.): Ante Dean, Ljudi na raskršću. Obzor, 77(1937) 285, str. 1. — I. Kozarčanin (I. K.): Novele Ante Deana, Ljudi na raskršću. Hrvatski dnevnik, 4(1939) 961, str. 7. — B. Livadić: Ante Dean, Mali ljudi 1918. Hrvatska revija, 12(1939) 2, str. 89–91. — K. Mesarić: Ante Dean, Mali ljudi 1918. Komedija, 6(1939) 1(220), str. 1–4. — V. Kaleb: Ante Dean opisuje ljude na raskršću. Novosti, 34(1940) 309, str. 15. — A. Glavaš (A. R. Buerov): Deanovi mali ljudi. Hrvatska revija, 16(1943) 7, str. 393–395. — T. Smerdel: Ante Dean, U sjeni. Hrvatski narod, 5(1943) 723, str. 2. — B. Livadić: Oporuka od Ante Deana. Hrvatska revija, 17(1944) 5, str. 275–276. — Lj. Maraković: Dvie premijere. Spremnost, 3(1944) 113, str. 12. — (c): Suci – umjetnici. Narodni list, 11(1955) 16. I, str. 9. — B. Hećimović: Hrvatska dramska književnost između dva rata. Rad JAZU, 1968, 353, str. 266–268. — D. Jelić: Ante Dean (predgovor u: Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 108. Zagreb 1969, 227–237).
 
Dunja Detoni-Dujmić (1993)