Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DESNICA, Vladan, književnik i prevoditelj (Zadar, 17. IX. 1905 — Zagreb, 4. III. 1967). Sin Uroša, političara i
pravnika. Gimnaziju polazio u Zadru, Splitu i Šibeniku, gdje je maturirao 1924. Pravo studirao u Zagrebu, kraće vrijeme u Parizu, gdje je slušao i predavanja iz filozofije; diplomirao 1930. u Zagrebu. Najprije je odvjetnički pripravnik u kancelariji svog oca, zatim u Državnom pravobranilaštvu u Splitu. U poč. II. svjetskog rata talijanske okupacijske vlasti odvode ga u Zadar, gdje radi kao prevoditelj. God. 1943. sklonio se na obiteljsko imanje u Islam Grčki, a 1944. prelazi na partizanski teritorij. Od 1945. do 1949. načelnik je pravnog odjela Ministarstva financija NR Hrvatske u Zagrebu, potom profesionalni književnik. — U književnosti se javio esejom o D. Obradoviću (Glas Privredno-kulturne matice za sjevernu Dalmaciju, 1933) i kritikom izložbe kipara D. Penića (Novo doba, 1933). God. 1934. pokrenuo u Splitu časopis Magazin sjeverne Dalmacije, uredio dva godišta te uz nekoliko pjesama u njemu objavio i prvu novelu Životna staza Jandrije Kutlače (1935). Prije rata objelodanio prijevod knjige B. Crocea Eseji iz estetike (Split 1938). Prvih poratnih godina piše uglavnom novele te kazališne i filmske kritike za Hrvatsko kolo, Filmsku reviju, Scenu i dr. U prvom romanu Zimsko ljetovanje (1950) suprotstavlja seoski i gradski svijet ispitujući mentalitet, navike, običaje i civilizacijska okružja. U romanu Proljeća Ivana Galeba (1957), miješajući naraciju i esejističku refleksiju, fiksira doživljajni i spoznajni svijet intelektualca umjetnika. D. je stvorio i jedan od najkoherentnijih i umjetnički najzaokruženijih novelističkih opusa u poratnoj hrvatskoj književnosti (zbirke: Olupine na suncu, 1952; Proljeće u Badrovcu, 1955; Tu, odmah pored nas, 1956; Fratar sa zelenom bradom, 1959). U novelama se uglavnom bavi seoskom sredinom dalmatinsko-primorskoga kraja i njegova zaleđa, ali stvara i osobit tip psihološko-meditativne novelistike u kojoj zanemaruje predmetni svijet radi intelektualističkih preokupacija i filozofskih teza. Osim pripovjednih djela, piše i poeziju, pretežno refleksivna karaktera (zbirka Slijepac na žalu, 1954), humoreske, kozerije te eseje i kritičke članke o književnim, estetičkim i jezičnim pitanjima u časopisima Krugovi, Zadarska revija, Hrvatsko kolo, Književnik (Beograd), Republika, Književne novine, Letopis Matice srpske, Život i dr. God. 1954. objavio je scenarij Koncert (sinopsis B. Belan; filmska premijera u Puli 1954). U jedinoj drami Ljestve Jakovljeve (1961; praizvedba iste godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu) bavi se problemom ljudskog angažmana i moralne solidarnosti u ratu. Prevodio s talijanskog (G. Cavalcanti, G. Leopardi, I. Silone, L. Venturi, U. Foscolo, E. Sequi, O. Ramous), francuskog (A. Gide, M. Aymé, J. Paulhan) i ruskog (A. S. Puškin, L. N. Tolstoj). Njegova su djela prevedena na albanski, arapski, češki, danski, engleski, francuski, islandski, mađarski, makedonski, nizozemski, norveški, njemački, poljski, rumunjski, ruski, slovački, slovenski, švedski i talijanski jezik. Za zbirku novela Olupine na suncu dobio je Nagradu Saveza književnika Jugoslavije (1952), za zbirku Tu, odmah pored nas Nagradu Društva književnika Hrvatske (1957), a za roman Proljeća Ivana Galeba Zmajevu nagradu Matice srpske (1958).

DJELA: Zimsko ljetovanje. Zagreb 1950. — Olupine na suncu. Zagreb 1952. — Koncert. Zagreb 1954. — Proljeće u Badrovcu. Beograd 1955. — Slijepac na žalu. Zagreb 1956. — Tu, odmah pored nas. Novi Sad 1956. — O pojmovima »tipa« i »tipičnoga« i njihovoj neshodnosti na području estetike. Zagreb 1957. — Proljeća Ivana Galeba. Sarajevo 1957. — Fratar sa zelenom bradom. Zagreb 1959. — Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 117/1. Zagreb 1968; 117/2. 1977. — Sabrana djela, 1–4. Zagreb 1974–1975.
 
LIT.: M. Franičević: Zimsko ljetovanje Vladana Desnice. Republika, 6(1950) 7, str. 456–457. — J. Horvat: Vladan Desnica, Zimsko ljetovanje. Književne novine, 3(1950) 26–27. VI. — I. Dončević: Kukavičja jaja Vladana Desnice ili kako se »odgaja« mladež. Republika, 8(1952) 12, str. 403–406. — Z. Gavrilović: Realizam Vladana Desnice. Književne novine, 5(1952) 27. II. — Č. Prica: Ne traži čovjek temu, već tema čovjeka. Krugovi, 1(1952) 2, str. 181–184. — A. Tišma: Olupine na suncu Vladana Desnice. Letopis Matice srpske, 128 (1952) CCCLXIX/5, str. 398–401. — Ž. Jeličić: Lica i autori. Eseji o suvremenoj prozi. Zagreb 1953, 103–130. — J. Kaštelan: Poezija proze. Politika, 50(1953) 12. III. — V. Gligorić: Izbor pripovedaka Vladana Desnice. Savremenik, 2(1955) 10, str. 424–426. — B. Milačić: Uz prozu Vladana Desnice. Letopis Matice srpske, 131(1955) CCCLXXVI/10, str. 397–417. — S. Nikolić: Vladan Desnica, Proljeće u Badrovcu. Delo, 1(1955) 9, str. 386–390. — R. Bogišić: Vladan Desnica, Proljeće u Badrovcu. Dubrovnik, 2(1956) 1, str. 102–103. — V. Bunjac: Vladan Desnica, »Tu, odmah pored nas«. Delo, 2(1956) 7, str. 965–971. — Z. Golob: Vladan Desnica, Slijepac na žalu. Republika, 12(1956) 3, str. 58. — M. Jurković: Tuga i nada jedne proze. Savremenik, 2(1956) 10, str. 363–371. — K. Špoljar: Bilješke uz jedan poetski neuspjeh. Krugovi, 5(1956) 4/5, str. 206–207. — R. Trifković: Romansirana misao o čovjeku i njegovom udesu. Život, 5(1956) 9, str. 601–604. — S. Velmar-Janković: Proza Vladana Desnice. Književnost, 11(1956) XXII/5, str. 442–449. — Č. Prica: Desnica kao pripovjedač. Krugovi, 6(1957) 5, str. 412–423. — M. I. Bandić: Vreme romana 1950–1955. Beograd 1958, 60–66. — D. Car: Igre proljeća i smrti. Literatura, 2(1958) 9, str. 840–843. — N. Kolumbić: Poezija Desničina romana »Zimsko ljetovanje«. Zadarska revija, 7(1958) 1, str. 14–28. — B. Novaković: Vladan Desnica, Proljeća Ivana Galeba. Izraz, 2(1958) 2, str. 166–170. — M. Pervić: Vladan Desnica, Proljeća Ivana Galeba. Delo, 4(1958) 1, str. 551–556. — K. Urem: Vladan Desnica, Proljeća Ivana Galeba. Riječka revija, 7(1958) 1/2, str. 108–111. — N. Kolumbić: Igre proljeća i smrti. Zadarska revija, 8(1959) 1, str. 117–122. — T. Čolak: Pripovedač Vladan Desnica. Savremenik, 6(1960) 2, str. 218–223. — D. Ređep: Vladan Desnica, Fratar sa zelenom bradom. Letopis Matice srpske, 136(1960) CCCLXXXVI/2–3, str. 199–202. — Lj. Krelius: Vladan Desnica, Ljestve Jakovljeve. Vjesnik, 22(1961) 2. III. — V. Pavletić: Analiza bez koje se ne može. Zagreb 1961, 246–264. — S. Selenić: Vladan Desnica, Ljestve Jakovljeve. Borba, 26(1961) 18. II. — V. Stamenković: Sumnja u intelektualnu akciju. Književne novine, 12(1961) 24. II. — M. Dizdar: Priče Vladana Desnice. Život, 12(1963) 3, str. 105–107. — Z. Posavac: »Zimsko ljetovanje« Vladana Desnice. Zagreb 1963. — R. Peković: Struktura romana Vladana Desnice. Mogućnosti, 11(1964) 11, str. 1156–1160. — D. Jeremić: Prsti nevernog Tome. Beograd 1965, 152–176. — T. Ladan: U škarama. Zagreb 1965, 101–105. — G. Peleš: Poetika suvremenog jugoslavenskog romana (1945–1961). Zagreb 1966, 120–143. — Š. Barbarič: Podnebja Vladana Desnice. Sodobnost, 15(1967) 7, str. 738–744. — A. Isaković: Iznova nad »Proljećima Ivana Galeba«. Život, 16(1967) 5, str. 16–21. — G. Kocijan: Proza Vladana Desnice. Dialogi, 3(1967) 9, str. 455–459. — N. Milošević: Duh modernog vremena u romanu Vladana Desnice. Filosofija, 11(1967) 1/2, str. 145–171. — M. Šicel: Književno djelo Vladana Desnice. Republika, 23(1967) 5, str. 204–205. — S. Vereš: Mali i veliki svijet Vladana Desnice. Izraz, 11(1967) 7, str. 623–633. — Zadarska revija, 17(1968) br. 1 (broj posvećen V. Desnici). — F. Bukić: Struktura romana Proljeća Ivana Galeba. Putevi, 14(1968) 6, str. 526–537. — V. Pavletić: Vladan Desnica između realizma i strukturalnosti. Kolo, 6(1968) 8/9, str. 147–170. — Isti: Vladan Desnica (predgovor). Pet stoljeća hrvatske književnosti, 117/1. Zagreb 1968, 7–32. — D. Jelčić: Teme i mete. Zagreb 1969, 381–415. — J. Milović: Razgovor s Vladanom Desnicom o umjetničkom stvaranju. Letopis Matice srpske, 145(1969) CDIV/5, str. 465–492. — P. Šegedin: Riječ o riječi. Zagreb 1969, 101–116. — N. Disopra: Nacrt za književni portret Vladana Desnice. Mogućnosti, 18(1971) 3, str. 307–326. — V. Pavletić: Djelo u zbilji. Zagreb 1971, 205–251. — S. Korać: Svijet, ljudi i realizam Vladana Desnice. Beograd 1972. — Isti: Vladan Desnica (predgovor u: V. Desnica, Sabrana djela, 1. Zagreb 1974, 7–33). — N. Radanović: Poetika i njena realizacija. Izraz, 18(1974) 2, str. 177–186. — S. Korać: Ličnost i djelo Vladana Desnice. Savremenik, 26(1980) 5, str. 274–292. — R. Mikić: O tački gledišta u pripovetkama Vladana Desnice. Ibid., str. 293–301. — F. Dijan: U kratkim provedrinama svijesti. O Desničinom romanu »Proljeća Ivana Galeba«. Zadarska revija, 34(1985) 4/5, str. 477–507. — S. Hadži Tančić: Umetničko delo i njegova svrha. Gradina, 20(1985) 6, str. 91–105. — Z. Kalezić: Realističke i psihološke pripovetke Vladana Desnice. Zadarska revija, 34(1985) 4/5, str. 465–475. — T. Kujača: O prepisci Vladana Desnice. Gradina, 20(1985) 6, str. 106–107. — D. M. Mašanović: Geneza, struktura i značenja dela Vladana Desnice. Ibid., str. 70–79. — R. Mikić: Poetički stavovi u »Proljećima Ivana Galeba«. Ibid., str. 80–90. — Isti: Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice. Beograd 1985. — J. Rotar: Fiktivno v prozi Vladana Desnice in Danila Kiša. Slavistična revija, 33(1985) 2, str. 271–280. — Isti: Književnost in spoznavanje. Ljubljana 1985, 109–121, 123–143. — K. Nemec: Novelistika Vladana Desnice. Forum, 25(1986) 3/4, str. 357–378. — Isti: Poetika romana »Proljeća Ivana Galeba« Vladana Desnice. Umjetnost riječi, 30(1986) 3, str. 195–211. — Isti: Između regionalnog i univerzalnog. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 21(1986) str. 57–75. — Isti: Vladan Desnica (s potpunijom lit.). Zagreb 1988. — D. Rapo: Novele i romani Vladana Desnice. Zagreb 1989. — Isti: O genezi i obliku Desničina romana »Proljeća Ivana Galeba«. Forum, 28(1989) 1/2, str. 199–205.
 
Krešimir Nemec (1993)