Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DESPOT, Ivan, pisac (Zaostrog, 19. VIII. 1851 — Split, 19. II. 1886). Naučio je čitati i pisati u mjesnom franjevačkom samostanu, u kojem je neko vrijeme i živio. God. 1864. odlazi u franjevačko sjemenište u Sinju. Studirao je filozofiju i teologiju u Šibeniku i Makarskoj (1869–74). Nakon svećeničkog zaređenja postaje nastavnikom filozofije u Zaostrogu (1874/75), ali daje ostavku te je 1876 –78. župnik u Sumartinu na Braču. Potom kratko boravi u Splitu, Ogorju, Sinju, Vrlici i Živogošću, a 1879–81. suplent je u gimnaziji u Sinju. Tada puno piše i prevodi te putuje i sklapa mnoga poznanstva (A. Šenoa, S. Vraz, F. Marković i dr.). Bolestan se povlači u samostan u Živogošću, zatim u Omiš i napokon u samostan Gospe od Zdravlja u Splitu, gdje je i umro. Pokopan je uz samostansku crkvu u Zaostrogu, a u crkvi je postavljeno njegovo poprsje, rad I. Rendića. — D. je pisao pjesme, pripovijetke, putopise, romane, književne kritike, političke i kulturnopovijesne članke. Prevodio je s talijanskoga, francuskog i latinskog jezika. Od 1872. do smrti surađivao je u publikacijama Dragoljub, Glas Hercegovca, Hrvatska, Hrvatska vila, Hrvatski dom, Iskra, Katolički list, La Dalmazia cattolica — Katolička Dalmacija, Nada, Narod, Narodni list, Narodni koledar, Obzor, Slava preporoditeljem, Slovinac, Sriemski Hrvat i Vienac. Mnoge su mu pjesme i prozna djela nakon smrti više puta tiskana. D. je pjesnik slobode, hrvatstva, slavenstva. Pjeva prigodničarski, budnički, kroničarski, preosjetljivo i emocionalno, nerijetko sklon retorici i patetici. Njegovi se putopisi odlikuju dotjeranim stilom. Bio je omiljen pjesnik u svim hrvatskim krajevima, uspješno povezujući Dalmaciju sa Zagrebom i prekovelebitskim hrvatskim kulturnim zbivanjima.

DJELA: Tebi Mate Andrijaševiću koji prvi skoknu, lukavce smete, narod osvitla, ovu pismu posvećujem. Split 1873. — Oporuka Pavla Šubića Bribirskoga. Zagreb 1880. — Prve iskre, pjesme. Zagreb 1881. — August Šenoa. Zadar 1882. — Put na Lovćen. Zagreb 1883. — Malo zrnja. Split 1885. — Na vjenčanju d. g. Nelke Rendić i vrlog Petra Dr. Deškovića. Zadar 1885. — Odabrana djela. Split 1989.
 
LIT.: A. Šenoa (A. Š.): Književna pisma. Vienac, 11(1879) 3, str. 40–43. — Vješto pjesničko pero O. Ivana Despota umetlo je u vienac novijih naših pjesmotvora krasan cvietak, Oporukom Pavla Šubića Bribirskoga. Katolička Dalmacija, 11(1880) 45, str. 3. — »Oporuka Pavla Šubića Bribirskoga«, spjevao fra Ivan Despot. Narodni list, 19(1880) 51, str. 4. — F. Marković (F. M.): Prve iskre, pjesme Fra Ivana Despota. Vienac, 13(1881) 28, str. 442–444. — Zdrav razum i pošteno srdce. Ibid., str. 448. — Tiskom Karla Albrechta u Zagrebu, izašle su »Prve iskre« pjesme fra Ivana Despota. Narodni list, 20(1881) 56, str. 3. — B. L.: »Značaj« S. Smilesa. Vienac, 15(1883) 22, str. 362–363. — V. Mihaljević: Na prozoru. Nada, 1(1883) 9, str. 100–101. — Značaj. Sloboda, 6(1883) 37, str. 3–4. — Malo zrnja. Narodni list, 25(1886) 2, str. 1. — (Nekrolozi): Narod, 3(1886) 15, str. 1; Narodni list, 25 (1886) 14, str. 1; Obzor, 26(1886) 40, str. 3. — Jučer preminuo je u Splitu poznati hrvatski pisac i pjesnik O. Ivan Despot. Hrvatska, 3(1886) 4, str. 251. — Hrvatske novine o fra Ivanu Despotu. Narodni list, 25(1886) 15, str. 1–2. — J. Kapić: I. Despot, hrvatski pjesnik i književnik. Ibid., 22, str. 1. — Fra Ivan Despot prema hrvatstvu i srbstvu. Ibid., 75, str. 1. — Fra Ivan Despot prema hrvatstvu i srpstvu. Srpski list, 7(1886) 38, str. 2. — A. Petravić: Književni listovi u Splitu. Novo doba (Split), 5(1922) 292, Pr., str. 14. — Isti: Dva pokušaja književne kritike u Dalmaciji godine 1885. Jugoslavenska njiva, 8(1924) II/11, str. 410–418. — M. Perković: Njegovanje jezika i stila kod nas pred 60 godina (Ivan Despot). Književni horizonti, 2(1935) 10/12, str. 249–251. — A. Barac: Hrvatska književna kritika. Zagreb 1938, 56–57. — I. Despot. Likovi preporoda u Dalmaciji. Novo doba, 2(1944) 122, str. 4. — V. Maštrović: Jadertina Croatica, 1. Zagreb 1949, str. 129, 130, 137, 151; 2. 1954, str. 178, 190, 247–251, 363, 389–390, 395, 413, 414. — G. Bujas: Ivan Despot prevodilac. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 8(1961) str. 195–218. — M. Čović: Fra Ivan Despot. Život i djelo. Beč 1961. — J. Ravlić: Ivan Despot. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 29. Zagreb 1965, 431–440. — V. Maštrović: Despot Ivan. Radovi Centra JAZU u Zadru, 24(1977) str. 259. — A. Franić: Dva putopisca — zakašnjela ilirca (Grgo Martić, Ivan Despot). Radovi. Filozofski fakultet — Zadar, 19(1979–80) str. 109–124. — I. Runtić: Dalmatinski topos u Ivana Despota. Mogućnosti, 35(1987) 7/8, str. 694–701. — Radovi sa znanstvenog savjetovanja »Život i djelo Ivana Despota«. Makarska—Zaostrog, 18–20. prosinca 1986 (s potpunom literaturom). Makarski zbornik, 1989, br. 2.
 
Hrvatin Gabrijel Jurišić (1993)