Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ALLEGRETTI, Nikša, fiziolog (Supetar, 6. II 1920 — Zagreb, 26. X 1982). Medicinu završio je u Zagrebu 1943. Od 1945. radi u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu kao asistent; habilitirao se 1952. Od te godine stvarno (a od 1954. i formalno) vodi Zavod za fiziologiju. God. 1956. izabran je za sveučilišnog docenta, 1958. za izvanrednog, a 1963. za redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Doktorat medicinskih znanosti postigao je 1959. disertacijom Regulacijski mehanizmi funkcije Langerhansovih otoka zamorčadi. Nekoliko godina predavao je fiziologiju i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te na Medicinskom fakultetu u Rijeci. U Institutu »Ruđer Bošković« u Zagrebu od 1954. organizira biološka istraživanja te je do 1966. pročelnik Odjela za biologiju tog Instituta. Uz to od 1960. vodi Biološki institut u Rovinju, koji se s Odjelom za biologiju mora, njegovom zaslugom sjedinio u Centar za istraživanje mora. God. 1963. izabran je za dopisnog, a 1973. za redovitog člana JAZU. Od 1968. do 1972. bio je prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Bio je predsjednik Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Unije bioloških naučnih društava Jugoslavije, Međuakademijskog odbora za proučavanje mora i priobalnog pojasa, Projektnog savjeta za istraživanje mora, Naučnog vijeća Zajednice ustanova za medicinska i farmaceutska istraživanja te Odbora za izgradnju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nosilac je nekoliko odlikovanja i republičke Nagrade »Ruđer Bošković«. Boravio je na usavršavanju i studijskim putovanjima u SAD i mnogim evropskim zemljama, sudjelovao je na nizu međunarodnih i domaćih fizioloških, bioloških, imunoloških i kanceroloških znanstvenih skupova. — A. se osobito bavio koloidnom kemijom bjelančevina i enzimima koji djeluju u biološkim oksidacijama (Arhiv za kemiju i farmaciju, 1948, 1949, 1950) te ulogom endokrinih žlijezda na razne metaboličke funkcije (Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie, 1952–1956; American Journal of Physiology, 1954, 1955; Naturwissenschaften, 1956–1959). Proučavao je učinke zračenja i dao je vlastito tumačenje radijacijskog sindroma (Radiation Research, 1960, 1961, 1966; International Journal of Radiation Biology, 1962, 1963). Istražuje ulogu imunološkog sustava, posebno reakcije organizma na tumore (Immunology, 1965; Journal of the National Cancer Institute, 1968, 1970; Transplantation, 1968, 1969, 1976; Proceedings of the Yugoslav Immunological Society, 1969, 1974; Periodicum biologorum, 1970–1977; Nature New Biology, 1971; Biomedicine, 1975; Developmental and Comparative Immunology, 1978). Osnovao je fiziološku školu iz koje je izišla većina današnjih fiziologa u Hrvatskoj. God. 1981. dobio je nagradu za životno djelo.

LIT.: Nikša Allegretti. Ljetopis JAZU, 1965, 70, str. 163–174; 1979, 79, str. 181–194. — Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 309–310.
 
Vladimir Dugački (1983)