Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOBRAVEC PLEVNIK, Ivan, nakladnik, novinar i pisac (Zagreb, 10. X. 1873 — Virovitica, 19. XII. 1959). Za grafičara naukovao od 1885, a za tipografskog majstora osposobljen u tiskari Ignjata Granitza u Zagrebu, gdje od 1895. djeluje u Stranci prava među grafičkim radnicima te u Slavoniji. Po nalogu stranačkog vodstva 1899. premješten je u Viroviticu i tamo utemeljuje profesionalno novinsko-nakladničko i tiskarsko-knjižarsko poduzetništvo (tjednik Virovitičan, 1899–1941; Tiskara Ivan Dobravec Plevnik), prenoseći ga poslije na svoju suprugu Emu Hartzer te sinove Zvonimira i Božidara. Do 1914. zastupa »čisto« pravaštvo i opoziciju protiv K. Khuena Héderváryja, Hrvatsko-srpske koalicije i bana I. Skerlecza. Kao austrougarski vojnik dospijeva u Tiskaru Vojne uprave u Cetinju, gdje je jedan od upravitelja i novinar dnevnika Cetinjske novine (1916–18), poznat kao »gazda Ive«. U Kraljevini Jugoslaviji zastupa program Hrvatske zajednice, pa prorežimsku politiku integralnog jugoslavenstva. Djelatan je u političkom, gospodarskom, društvenom i kulturnom životu Virovitice, posebice u izvršnom članstvu Hrvatskog sokola, u »Rodoljubu« i »Slozi«. Pokretač je scenskog amaterizma i organizator gostovanja profesionalnih kazališta. — Gospodarske članke, pjesme, crtice iz virovitičke prošlosti, feljtonske pripovijetke i povijesno-sentimentalne »romane«, igrokaze, kazališne osvrte, kroničarske i memoarske zapise objavljuje u novinama (pojedine i u knjigama) Virovitičan (1899–1914, 1919–25, 1929–41), Narodna obrana (1912), Cetinjske novine (1916–18), Ilustrovane cetinjske novine (1916 –18) i Virovitičanin (1927). Služio se šiframa i pseudonimima Ivan, Ivan D. P., Ivan Starić, NOVIN i Pegaz. Bio je član DHK od 1902. i zagrebačke sekcije Jugoslavenskoga novinarskog udruženja. Uspjelo je povezivao publicistiku s književnim interesom, ali njegov prinos su u prvom redu 43 sveska Virovitičana, po kojima mu »u kulturno-političkoj povijesti Virovitice pripada visoko mjesto« (V. Brešić).

DJELA: Ljubav je jača od mača (Ivan Starić). Virovitica 1902, 19143, 19384. — Lijepa naša domovina! Virovitica (1913). — Ukus poljupca i druge crtice (Ivan Starić). Cetinje 1918. — Tiskarska pogriješka (Ivan Starić). Virovitica 1920, 19313. — Igrokazi za diletantske pozornice. Virovitica 1930. — Nasamareni mladoženja. Virovitica 19303. — Počima smjehom, svršava plačem. Virovitica 19313. — Prva noć u braku. Virovitica 19313.
 
LIT.: I. Zatluka: 25. godina mukotrpnog rada. Virovitičan, 26(1924) 38, str. 2–3. — Ivan Dobravec–Plevnik (nekrolog). Virovitički list, 9(1960) 300, str. 4. — D. Feletar: HPD »Rodoljub« 1880–1980. Virovitica 1980, 39, 62. — V. Brešić: Virovitičko građansko novinstvo (do 1941. godine). Virovitički zbornik 1234–1984. Virovitica 1986, 438–443. — S. Marijanović: Pokret kazališnog amaterizma u istočnoj Hrvatskoj i djelatnost kazališta u Virovitici. Dani Hvarskog kazališta, 12. Split 1986, 453.
 
Stanislav Marijanović (1993)