Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOBRIN, Miroslav (Gutmann), atletičar (Zagreb, 16. VI. 1894 — ?). Gimnaziju završio 1914. u Zagrebu. Atletikom se počeo baviti 1911. u HAŠK-u. Bio je suosnivač Lakoatletskog saveza za Hrvatsku i Slavoniju, prethodnika Jugoslavenskoga lakoatletskog saveza (JLAS), osnovanog 1921. U JLAS-u bio tehnički referent 1921–36. te vođa momčadi na inozemnim natjecanjima (Olimpijske igre u Parizu 1924, Amsterdamu 1928. i Berlinu 1936). Na Olimpijskim igrama u Amsterdamu bio je i atletski sudac. Amaterski je trener u HAŠK-u 1921–26. i »Concordiji« 1928–45, a profesionalni 1946. u »Zagrebu« (bivša »Concordia«). Na tromeču Čehoslovačka—Poljska—Jugoslavija (Prag 1923) u hodanju na 2 km osvojio treće mjesto. Već 1924. potaknuo je osnivanje Balkanskih igara (osnovane 1929). Bio je generalnim tajnikom Olimpijskog odbora 1931–41. te urednikom mjesečnika Olimpijski sport (1934–36). Jedan je od organizatora V. balkanskih igara u Zagrebu 1934. Članke iz područja sporta, napose iz atletike, objavljivao u periodicima Jugoslavenska njiva (1922), Naš sport (1926), Gimnastika (1929–30), Olimpijski sport (1934–36), Štampa (1934), Telesno vaspitanje (1934–36) i Atletika (1939). God. 1950–52. bio je lakoatletski trener u Boliviji.

DJELA: Laka atletika. (S. l.) 1931. — Moderni olimpijski petoboj. Zagreb 1935. — Cross country. (S. l.) 1936. — Umjetnost i olimpijske igre. (S. l.) 1939.
 
LIT.: F.: 15 godina JLAS-a. Olimpijski sport, 3(1936) 10, str. 157–159.
 
Milivoj Radović (1993)