Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMAC, Julije, ljekarnik (Vinkovci, 1. VI. 1853 — Zagreb, 6. III. 1926). Gimnaziju pohađao u rodnom mjestu, gdje mu je otac bio ljekarnik. Farmaciju diplomirao u Beču 1874, a nakon toga još dvije godine radio na tamošnjem Sveučilištu. Potom preuzima očevu ljekarnu u Vinkovcima. Doktorirao 1880. u Grazu tezom o oksidacijskim produktima heksilena iz manita. Nekoliko je godina predavao kemiju i prirodopis u više gimnazija. God. 1886. postaje suplent za farmakognoziju na novootvorenome farmaceutskom tečaju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1896. izvanredni, a 1899–1924. redoviti profesor farmakognozije. Za dekana Filozofskog fakulteta izabran 1905, a 1911/12. bio rektor zagrebačkog Sveučilišta. God. 1896. osniva Zavod za farmakognoziju, koji je bio prva i desetljećima jedina ustanova te vrste na Balkanu. D. je bio jedan od utemeljitelja visokoškolske farmaceutske nastave u Hrvatskoj i osnivač naše znanstvene farmakognozije. Odgojio je mnoge generacije ljekarnika, a kao dugogodišnji član Komisije za pregled ljekarna uveo je stroge kriterije te je zaslužan za visoku stručnu razinu i ugled ljekarna u tadašnjoj Hrvatskoj. Obradio je farmakognostički dio drugog izdanja Hrvatsko-slavonskog ljekopisa (1901) i napisao prvi hrvatski udžbenik farmakognozije. Osim lijekova i droga, proučavao je sastave naših vina. Napisao je i srednjoškolske udžbenike iz organske (1893) i anorganske kemije (1901). Farmaceutsko društvo Hrvatske od 1955. dodjeljuje »Medalju Julija Domca« za izvanredne zasluge u farmaceutskim znanostima.

DJELA: Organska kemija ili Kemija ugljikovih spojeva. Zagreb 1893, 18992, 19063. — Uputa u farmakognoziju. Zagreb 1899. — Anorganska kemija. Zagreb 1901.
 
LIT.: B. J.: 100. godišnjica rođenja prof. dra et mra Julija Domca. Farmaceutski glasnik, 9(1953) 7, str. 320–323. — M. D. Grmek: Ljekarnici u nekadašnjem javnom i kulturnom životu Hrvatske. Ibid., 11(1955) 7/8, str. 277–278. — M. Berkeš: Naši »stari« profesori. Uspomena na profesore Janečeka i Domca. Ibid., 14(1958) 5, str. 244–246.
 
Ljubiša Grlić (1993)