Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DVORNIKOVIĆ, Ljudevit, pedagog i književni kritičar (Zagreb, 6. IX. 1861 — Sarajevo, 24. III. 1933). U Zagrebu završio učiteljsku školu 1879. Učitelj u osnovnim školama u Lešću kraj Generalskog Stola 1879–87, Bosiljevu 1887/88, Severinu na Kupi 1888/89, potom ravnatelj osnovne škole u Drežniku 1890–96. God. 1896. premješten u osnovnu školu u Franjinu Dolu kraj Zemuna, a 1900. odlazi u Sarajevo. Tu je najprije profesor u trgovačkoj akademiji te u učiteljskoj školi od 1902. do umirovljenja 1915. Od 1884. dopisni, od 1886. pravi te od 1921. počasni član Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. — Zarana se zanimao za teorijsku pedagogiju, psihologiju, filozofiju i hrvatsku književnost. U pedagoškim i filozofskim radovima bio je pristaša pozitivizma i evolucionizma. U početku je pod jakim utjecajem J. F. Herbarta, a potom H. Spencera, C. R. Darwina i E. Haeckela. Mnoge zasade prirodnjačke filozofije primijenio je u svojim pedagoškim i filozofskim razmatranjima. Osamdesetak pedagoških, psiholoških i književnih rasprava, članaka, književnih kritika, ocjena i prikaza objavio je u pedagoškim i književnim časopisima Napredak (Zagreb, 1881–82, 1885 –1905, 1907–09, 1915–17, 1921, 1924), Književna smotra (1886, 1888–89, 1891–94), Škola (1897–99, 1901), Lovor (1900, 1905), Nada (1900–03), Školski vjesnik (1900–09), Domaće ognjište (1902), Vijenac (1903, 1923–26), Savremenik (1907–08, 1911–15, 1919), Nastavni vjesnik (1908, 1916–17), Učiteljska zora (1911, 1915, 1917), Mlada Hrvatska (1912), Hrvatska njiva (1917–18), Hrvatski učitelj (1922–24), Napredak (Sarajevo 1927–30), Nova Evropa (1928) i Biblioteka jugoslavenske škole (1932–33). Priloge je pisao i za kalendare Dragoljub (1883), Napredak (Sarajevo 1909, 1912–14, 1917, 1922–25, 1927–29) te Spomen-spis Silvija Strahimira Kranjčevića (1908). Suradnik nedovršene Pedagogijske enciklopedije (Zagreb 1895–1916). God. 1908–10. uređivao književni časopis Behar. Javno je djelovao u staleškim, stručnim i kulturnim društvima, osobito u hrvatskim kulturnim društvima u Sarajevu.

DJELA: Essay-i iz područja psihološke pedagogije i estetike. Sarajevo 1905. — Temelji psihologije. Zagreb 1906; (Osnovi psihologije). Sarajevo 1913. — Uzgojna ideja u kulturnoj povijesti čovječanstva. Zagreb 1911. — Kratki pedagoško-didaktički priručnik na psihološkim osnovama za škole i samouke. Sarajevo 1922.
 
LIT.: Obrana poštenja. Hrvatski učitelj, 13(1889) 7, str. 100–103. — Đ. Turić: Da se razumijemo Ljudevitu Dvornikoviću. Napredak, 32(1891) 1, str. 11–13; 2, str. 23–26; 4, str. 55–59. — D. Trstenjak: Ljudevit Dvorniković. Škola, 10(1899) 3, str. 37–38; 4, str. 53–54. — Isti: Ljudevit Dvorniković. Napredak, 45(1904) 42, str. 661–663; 43, str. 678–679; 44, str. 694–697; 45, str. 710–712; 46, str. 727–729. — A. Bazala: Ljudevit Dvorniković, Essay-i iz područja psihološke pedagogije i estetike. Glas Matice hrvatske, 1(1906) 9, str. 82–83. — D. Mitrinović: Temelji psihologije. Bosanska vila, 23(1908) 27, str. 431–432. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 9–10. Zagreb 1913. — S. Basariček: Još jedna o karakteru. Napredak, 58(1917) 10, str. 361–365. — S. Ljubunčić: Lj. Dvorniković. Kratki pedagoško-didaktički priručnik. Učitelj, 3(1922–23) 3/4, str. 257–264. — Pedesetogodišnjica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. Zagreb 1923, 7, 8, 20–21, 26, 197–198, 203, 206, 210. — I. Pilar: Rješivi ili nerješivi problem. Vijenac, 1(1923) II/10–12, str. 330–333. — S. Ljubunčić: Ljudevit Dvorniković. Napredak i savremena škola, 74(7) (1933) 5/6, str. 131–132. — J. Škavić: Ljudevit Dvorniković. Učitelj, 16(1935/36) 6, str. 470 –476; 7, str. 555–561; 8, str. 654–661. — J. Demarin: Građa za povijest pedagogije Hrvata, Srba i Slovenaca. Zagreb 1940, 25 –26. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — Z. Posavec: Estetika u Hrvata. Nacrt pregleda za razdoblje prve polovine XX stoljeća. Ljudevit Dvorniković (1861–1933). Kolo, 8(1970) 9, str. 985–995.
 
Branko Pleše (1993)