Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMINIS, Antun de, senjski biskup (Rab, 1558 — pod Klisom, 27. V. 1596). Visoke škole završio u Padovi doktoratom iz teologije. U Rabu je poslije kanonik i arhiprezbiter, a nakon smrti senjskog biskupa Bonaventure (1589) car Rudolf imenuje ga 30. V. 1591. njegovim nasljednikom. Papa Aleksandar VIII. potvrdio je to imenovanje 1. X. 1593. i dopustio Dominisu da zadrži dio prijašnjih nadarbina, jer je Senjska biskupija osiromašila zbog turskih provala. Pridružio se 1596. s nekolicinom senjskih kanonika i svećenika vojsci generala J. Lenkovića, koja je otišla u pomoć Klisu da ponovno ne padne u turske ruke, te je poginuo u bitki pod gradom.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 137. — M. Sladović: Povĕsti biskupijah senjske i modruške ili krbavske. Trst 1856, 104–105, 277–279.
 
Mile Bogović (1993)