Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMINIS, Krševan de (de Dimino, Domine, Duminis, Duminus; Chrysogonus, Grisogonus), rapski i trogirski biskup, kaločko-bački nadbiskup (Rab, pol. XIV. st. — ?, prije 4. I. 1413). Potječe iz rapske plemićke obitelji. Bio kanonik u Rabu, potom 7. VI. 1363. imenovan rapskim biskupom. Uživao je desetinu u Lici i Bužanima. Kao izaslanik grada Raba pošao je 1367. u Budim kralju Ludoviku I. i stekao ponovnu potvrdu gradskih povlastica. Upravu Trogirske biskupije preuzeo 14. VII. 1372. te napustio Rab. Sudjelovao je 1390. u izaslanstvu koje je kralju Tvrtku predalo gradove Split, Trogir i Šibenik te 1396. bio vijećnik sabora u Ninu na kojemu su se ustanovljavala kraljevska prava, reformirala uprava Kraljevine i dalmatinskih gradova. Kao pristaša Ladislava Napuljskog promaknut je za kaločko-bačkog nadbiskupa, ali je službu mogao preuzeti tek kad je pristupio pristašama kralja Žigmunda. Pretpostavlja se da je odstupio oko 1409.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 5. Venetiis 1775, 247, 248. — C. Eubel: Hierarchia catholica medii aevi, 1. Monasterii 19132, 101, 197, 490. — E. Peričić: Nin u doba hrvatskih narodnih vladara i njegova statutarna autonomija. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 16–17(1969) str. 143.
 
Josip Buturac (1993)