Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMINIS, Stjepan de (de Domine Stephanus), rapski biskup (Rab, oko 1200 — Rab, 1258). Iz rapske plemićke obitelji. Od 1249. biskupovao u Rabu. U dokumentima se kao rapski biskup spominje 26. VII. 1251, kada je uz posredovanje krbavskog biskupa Saracena sklopljena pogodba između Rabljana i bužanskog župana Nemanje o rapskoj robi i stoci koju su Nemanja i njegovi rođaci opljačkali na području Jablanca, gdje su bili nastanjeni Rabljani. Nemanja je na taj način izrazio nezadovoljstvo što je ban »cijele Slavonije« Stjepan iz plemena Gút-Keled iste 1251. podijelio Jablancu, koji se nalazio u primorskom dijelu župe Buže (Bužani), prava i povlastice što su ih uživali stari dalmatinski gradovi (Nada Klaić). Biskup D. riješio je 1251. spor između rapske mjesne crkve i benediktinske opatije Sv. Petra u Supetarskoj Drazi pred sudištem u kojem su suci bili i rapski knez i opat benediktinske opatije Sv. Stjepana u Barbatu. Odabrani suci uspjeli su nagoditi zavađene strane, a biskup D. potvrdio je opatiji Sv. Petra darovnicu biskupa Draga (1059) sa svim podijeljenim povlasticama. Nakon 1253. rapski knez Marko Ziani dao mu je pismeno obećanje da će štititi prava grada i rapske crkve, brinuti se za uzdržavanje katedrale i čuvati samostansku imovinu. Spominje se i u darovnici od 11. X. 1256.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 5. Venetiis 1775, 225, 242 –243. — M. Sladović: Povdsti biskupijah senjske i modruške ili krbavske. Trst 1856, 134–135. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 4. Zagreb 1906; 5. 1907. — C. Eubel: Hierarchia catholica medii aevi, 1. Monasterii 19132, 101. — V. Brusić: Otok Rab. Rab 1926, 78, 183. — I. Ostojić: Benediktinci u Hrvatskoj, 2. Split 1964. — N. Klaić: Kako Jablanac postaje slobodni kraljevski grad (1251. god.). Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 18(1973) str. 203–213. — Ista: Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb 1976, 379–380.
 
Mihovil Bolonić (1993)