Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMINIS, Šimun de, trogirski biskup (Rab, druga pol. XIV. st. — ?, oko 1423). Brat Ivana, senjskog biskupa, diplomata i vojskovođe. Kada je njihov stric Krševan (Chrysogonus), trogirski biskup, bio premješten na nadbiskupsku stolicu u Kaloču u Ugarsku, Šimun je postao 1403. trogirskim biskupom. O njegovu životu i radu u Trogiru malo se zna. Sudjelovao je u radu Koncila u Konstanzu (1414–18) te bio jedan od šest delegata »njemačke nacije«, koji su zajedno s delegatima nekoliko takvih »nacija« i s kardinalima 11. XI. 1417. izabrali papu Martina V, čime je okončan tzv. zapadni raskol. Među delegate »njemačke nacije« vjerojatno je dospio kao privrženik, na Koncilu prisutnoga, hrvatsko-ugarskoga kralja i njemačko-rimskog cara Žigmunda, kojemu je ostao vjeran i 1420, kad su Mlečani opsjedali Trogir. Kako je bio na čelu onih Trogirana koji su bili za bezuvjetan otpor mletačkim osvajačima, nakon predaje grada (21. VI. 1420) morao ga je zauvijek napustiti.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 396–399. — C. Eubel: Hierarchia catholica medii aevi, 1. Monasterii 19132, 490. — P. Andreis: Povijest grada Trogira, 2. Split 1978, 332.
 
Slavko Kovačić (1993)