Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DURCHÁNEK, Vitĕslav, vrtlarski nadzornik (Jaromĕř, Češka, 9. VII. 1857 — Celje, 24. XI. 1924). Vrtlarstvo učio od oca, potom završio jednogodišnji tečaj u vrtlarsko-voćarskom zavodu u Tróji i Pragu, a 1877. apsolvirao jednogodišnje školovanje u Višem pomološkom, vrtlarskom i cvjetarskom zavodu Dr. Eduarda Lukasa u Reutlingenu. Zatim radio kao vrtlarski pomoćnik u poznatim vrtlarstvima u Njemačkoj, Belgiji i Francuskoj, a 1883. vraća se u Češku, gdje je 1887. imenovan učiteljem u vrtlarskoj školi u Mĕlníku. U Hrvatsku dolazi 1890. i postaje vrtlarom Sveučilišnoga botaničkog vrta u Zagrebu, utemeljena 1889. God. 1892. imenovan je učiteljem za gospodarsku praksu u učiteljskoj školi u Zagrebu. Naslov nadzornika Botaničkog vrta dodijeljen mu je 1907. Umirovljen je 1923. — D. je prema zamisli A. Heinza i prema vlastitoj osnovi izradio nacrte te vodio gradnju Botaničkog vrta u Zagrebu, koji je i danas u temeljima ostao njihovo djelo. Također je osnovao i uredio više nasada i perivoja u Hrvatskoj (nasadi na Plitvičkim jezerima, gradski perivoji i više školskih vrtova u Zagrebu, perivoj u Božjakovini i dr.). Pratio je razvitak vrtlarske struke, putovao i upoznavao znamenite vrtlarske institucije u Njemačkoj i Francuskoj te djelovao na unapređenju vrtlarstva u Hrvatskoj više od 30 godina. Stručne radove objavljivao u češkim i njemačkim vrtlarskim i gospodarskim časopisima te u Školskom vrtu (1891–92). Za svoj rad odlikovan je mnogobrojnim ordenima i diplomama sa svjetskih izložaba.

LIT.: Vitezslav Sv. Durchanek (nekrolog). Uzorni vrtlar, 2(1924) 12, str. 8–9. — Galerija zaboravljenih: Viteslav Durchanek. Alma mater Croatica, 1(1937–38) 4, str. 119. — M. Kamenarović: Viteslav Durchanek. (Povodom stogodišnjice rođenja.) Hortikultura, 3(1957) 4, str. 26. — S. Ungar: Vodič kroz Botanički vrt u Zagrebu. Zagreb 1971. — Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974.
 
Jasna Šikić (1993)