Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DONČEVIĆ, Ivan, pripovjedač (Trnava kraj Garešnice, 8. XI. 1909 — Zagreb, 14. III. 1982). Gimnaziju polazio u Bjelovaru (1921–25), Slavonskoj Požegi (1925/26) te Zagrebu, gdje je 1932–35. studirao agronomiju na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Od 1935. do 1939. novinar je i urednik tjednika Nova riječ, a u pol. 1942. odlazi u partizane. Nakon rata najprije bio zamjenik glavnog urednika Vjesnika, zatim tajnik Matice hrvatske (1945/46) i (1946/47) te načelnik Odjela za kulturu i umjetnost u Ministarstvu prosvjete NR Hrvatske. Od 1950. do 1973. direktor izdavačkog poduzeća »Zora«. Član JAZU od 1950. Dugogodišnji urednik časopisa Republika (1949–72). — U književnosti se javio 1932. pjesmom Himna u zagrebačkom časopisu Pantheon. Otad različitim književnim prilozima surađuje u časopisima Književnik, Hrvatska revija, Hrvatsko kolo, Savremenik, 15 dana, Novosti, Nova riječ i dr. Pisao i pod pseudonimima Nikola Mraz i Sagittator. Pažnju kritike pobudio je pripoviješću Ljudi iz Šušnjare (1933), koja se uklapa u koncept poetike socijalnog realizma; u središtu su njegova zanimanja problemi malih ljudi iz provincije. Sličnu temu obrađuje i u romanu Horvatova kći, u kojemu ocrtava raspadanje starih oblika seljačkog života i običaja pod naletom kapitalizma. Nakon rata roman je prerađen i objavljen pod naslovom Životopis bez svršetka (1948). U drugom predratnom romanu Propast (1936), za koji je dobio Nagradu Društva hrvatskih književnika, osjeća se pomak prema psihološkoj analizi karaktera. U romanu Biser i svinje (1938) bavi se socijalnim problemima u urbanoj sredini. Zbirka novela Bezimeni (1945) realističko-naturalistička je proza s jakim dramskim akcentima, a tematizira događaje iz rata. U estetskom smislu najbolje je Dončevićevo ostvarenje roman Mirotvorci (1956), u kojemu realistički slika skučene duhovne obzore naše provincije uoči rata. Za to je djelo primio Nagradu Saveza književnika Jugoslavije (1957). Problemima suvremenog čovjeka i njegovih deformacija u potrošačkom društvu bavi se u romanu Krvoproliće kod Krapine (1968). Osim pripovjednih djela, s manje je uspjeha pisao i poeziju (zbirka Haganjske priče i ciklus pjesama Klonuće u knjizi Lirika zajedno s I. Kozarčaninom, A. Nizeteom i R. Žilićem), a autor je i drame Kazna (izvedena u HNK u Zagrebu 1949). Djela su mu prevedena na slovenski, češki, slovački, esperanto, ruski i poljski.

DJELA: Ljudi iz Šušnjare. Zagreb 1933. — Haganjske priče. Zagreb 1935. — Horvatova kći. Roman iz seljačkog života. Zagreb 1935. — Propast (Zemlja, voda i vjetar). Zagreb 1936. — Biser i svinje. Zagreb 1938. — Bezimeni. Zagreb 1945. — Pismo majci u Zagorje. Zagreb 1947. — Četiri priče. Zagreb 1948. — Životopis bez svršetka. Zagreb 1948. — Posljednji Ciganin i druge priče o bezimenima. Zagreb 1951. — Pred zoru. Beograd 1953. — Mirotvorci. Zagreb 1956. — Potopljeni svijet. Zagreb 1963. — Odabrana proza. Zagreb 1966. — Krvoproliće kod Krapine. Zagreb 1968. — Ljudi iz Šušnjare. Novele. Mirotvorci. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 130. Zagreb 1975.
 
LIT.: I. Esih (ie.): Ivan Dončević, Ljudi iz Šušnjare. Obzor, 74(1933) 104, str. 3. — M. Iveković: Ivan Dončević, Ljudi iz Šušnjare. Književnik, 6(1933) 5, str. 227. — I. Kozarčanin (I. K.): Ivan Dončević, Ljudi iz Šušnjare. 15 dana, 3(1933) 11, str. 168. — R. Martinov: Knjiga o seljačkom životu. Hrvatska revija, 6(1933) 5, str. 318–320. — J. Bogner: Lirika mladenačkih klonuća. Ibid., 8(1935) 5, str. 272–274. — Isti: Roman hrvatskoga sela. Ibid., 11, str. 611–613. — S. Devčić: Lirika četvorice. Novosti, 29(1935) 132, str. 11. — I. Hergešić (H.): Roman seljačke djevojke. Obzor, 76(1935) 234, str. 1–2. — J. Horvat (h.): Mladost govori. Jedna simpatična knjiga domaće lirike. Jutarnji list, 24(1935) 8343, str. 7. — Č. Minderović: Ivan Dončević, Horvatova kći. Savremeni pregledi, 1(1935) 10, str. 258–259. — R. Simeon: Četvorica mladih liričara. Književni glas, 1(1935) 1, str. 10–14. — J. Tomasović: Lirika. Jadranska vila, 8(1935) 5, str. 79–80. — M. Vukobratović: Ivan Dončević, Haganjske priče. Književnik, 8(1935) 3, str. 117–119. — G. Berić: Ivan Dončević, Propast (Zemlja, voda i vjetar.) Život i rad, 10(1937) XXV/161, str. 171–173. — F. Fancev: Puna istina o dodjeli nagrade DHK »za najbolji roman«. Hrvatska revija, 10(1937) 5, str. 274–276. — I. Frol: O najnovijoj hrvatskoj prozi. Književnik, 10(1937) 3/4, str. 156–157. — F. Jesenovec: Dve novi hrvatski knjigi. Slovenec, 65(1937) 74, str. 5. — J. Kaštelan: Tragedija jedne obitelji. (Osvrt na Dončevićev roman Propast.) Jadranski dnevnik, 4(1937) 68, str. 3. — S. Kolar: Pjesnik neopjevana kraja. Hrvatska revija, 10(1937) 5, str. 259–261. — M. Selaković (M. Sel.): Izašla je druga knjiga DHK Dončevićev roman Propast. Novosti, 31(1937) 9, str. 10. — I. Softa: Književnik–radnik Ivan Softa o djelu književnika–intelektualca. Hrvatski dnevnik, 2(1937) 299, str. 14. — I. Kozarčanin: Pravi i lažni biseri. Ibid., 3(1938) 885, str. 15. — Z. Kulundžić: Izdanja bez kriterija. I. Dončević, Propast. Vidici, 1(1938) 2, str. 60–61. — T. Prpić (T. P.): Ivan Dončević, Biser i svinje. Obzor, 78(1938) 156, str. 2. — I. Filipović (I. F-ć): Bezimeni — zbirka Ivana Dončevića. Republika, 3(1947) 6, str. 409–411. — Isti: Životopis bez svršetka. Izvor, 1(1948) 1/2, str. 76–78. — I. Hergešić (I. H.): Životopis bez svršetka Ivana Dončevića. Hrvatsko kolo, 1(1948) 2, str. 368–369. — S. Devčić: Posljednji Ciganin i druge priče o bezimenima. Narodni list, 7(1951) br. 2021. — V. Pavletić: Marginalija uz novu prozu Ivana Dončevića. NIN, 2(1952) br. 61. — Đ. Šnajder: Bilješke o knjigama Ivana Dončevića. Naprijed, 9(1952) br. 3. — Š. Vučetić: Dončevićevi bezimeni. Hrvatsko kolo, 5(1952) 1, str. 29–31. — Ž. Jeličić: Mali ljudi Ivana Dončevića. Krugovi, 2(1953) 2, str. 130–147. — M. Bandić: Ivan Dončević, Pred zoru. Književne novine, 1(1954) br. 3. — B. Mihajlović: Ivan Dončević, Pred zoru, NIN, 4(1954) br. 161. — K. Špoljar: Ivan Dončević, Pred zoru. Vjesnik, 15(1954) br. 2770. — M. Selaković: Žabari i žabarska lokva u romanu Ivana Dončevića. Vjesnik u srijedu, 4(1955) br. 191/192. — M. Bjelić: Ivan Dončević, Mirotvorci. Savremenik, 2(1956) 5, str. 614–616. — N. Disopra: Dončevićeva mirotvoračka provincija. Mogućnosti, 3(1956) 8, str. 592–597. — B. Donat (T. Zane): Ivan Dončević, Mirotvorci. Krugovi, 5(1956) 4/5, str. 203–205. — K. Ostojić: Ivan Dončević, Mirotvorci. Delo, 2(1956) 4, str. 488–490. — Đ. Šnajder: Ivan Dončević. Sloga, 1956, 12, str. 6–7. — Isti: Ivan Dončević, Mirotvorci. Vjesnik, 17(1956) br. 3415. — R. Trifković: Ivan Dončević, Mirotvorci. Odjek, 4(1956) 7, str. 4. — Š. Vučetić: Ivan Dončević, Mirotvorci. Narodni list, 12 (1956) br. 3313. — M. Brezovar: Ivan Dončević, Kavarna Ivana Nepomuka. Naša sodobnost, 6(1958) 7, str. 660–662. — N. Disopra: Kao priče koje smo slušali u djetinjstvu. Mogućnosti, 6(1959) 4, str. 356–360. — D. Jelčić: Ivan Dončević, Bezimeni. Stvaranje, 14(1959) 9, str. 740. — K. Špoljar: Ivan Dončević, Bezimeni. Književne novine, 10(1959) br. 87. — I. Slamnig: Ljudi u čovjeku. Bilješke o suvremenoj prozi. Književnik, 1–2(1960) 13, str. 13–29. — B. Glumac: Sivilo sudbina. Telegram, 3(1962) 100, str. 8. — K. Špoljar: Rustikalni svijet Ivana Dončevića. Kolo, 2(1964) 1, str. 106–113. — D. Jelčić: Pomlađeni Dončević — na tragu suvremenosti. Kritika, 1(1968) 2, str. 216–218. — Đ. Šnajder: Uvod u najnoviju hrvatsku prozu. Zagreb 1971. — S. Korać: Hrvatski roman između dva rata 1914–1941. Rad JAZU, 1972, 362, str. 482–487, 646–649, 670–672. — Ž. Jeličić: Proza Ivana Dončevića. Mogućnosti, 22(1975) 1, str. 105–115. — Isti: Ivan Dončević (predgovor u: Ivan Dončević, Ljudi iz Šušnjare. Novele. Mirotvorci. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 130. Zagreb 1975, 7–23). — B. Donat: Brbljava sfinga. Zagreb 1978, 35–39. — Nisam opisivao zbilju, nego sam je izmišljao. I. Dončević u razgovoru s V. Pavletićem. Forum, 21(1982) 7/9, str. 327–340. — Z. Črnja: Ivan Dončević (1909–1982) — nekrolog. Ljetopis JAZU, 1983, 86, str. 276–277.
 
Krešimir Nemec (1993)