Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DONEGANI, Vatroslav (Ognjan), kipar (Rijeka, 28. VII. 1836 — Đakovo, 5. VII. 1899). Školovao se u Veneciji na Accademia di belle arti; 1855. i 1856. primio nagrade za izložena djela (među njima za Poprsje redovnika). Po narudžbi odbora za podizanje spomenika banu J. Jelačiću izradio je model, ali je izradba spomenika povjerena bečkom kiparu A. D. Fernkornu. Za trud oko izradbe modela J. J. Strossmayer dao mu je naknadu i potporu za nastavak školovanja u Rimu, smjestivši ga u Zavod Sv. Jeronima. Boravio je neko vrijeme i u Rusiji. God. 1867. Strossmayer ga je pozvao iz Rima u Đakovo da nadzire gradnju katedrale (do 1876) i kamenolome, a zatim mu povjerio (do 1882) i kiparske radove na ukrašavanju oltara (dovršeni 1880) i propovjedaonice. Za katedralu D. je radio medaljone na glavnom oltaru (Sv. Grgur Veliki, Sv. Ambrozije, Sv. Augustin, Sv. Jeronim), bareljefe na propovjedaonici (Navještenje Blažene Djevice Marije, Zaruke Majke Božje, Isusovo prikazanje u hramu, Isus na križu), kipove na glavnom oltaru (Sv. Petar, Sv. Matej, Sv. Marko, Sv. Luka, Sv. Ivan), na pokrajnim oltarima (Sv. Dimitrije, Sv. Ivan Kapistran, Sv. Juraj, Majka Božja, Sv. Josip s Isusom, Sv. Katarina, Sv. Cecilija), oltarima u kapelicama (Sv. Ivan Nepomuk, Sv. Ćiril i Metod) i na uglovima propovjedaonice (Sv. Ivan Zlatousti, Sv. Bernard, Sv. Alfons, Sv. Antun, Sv. Ignacije, Sv. Toma Akvinski). Izradio je i portretna poprsja fra G. Martića u visokom reljefu i biskupa Strossmayera (oba u Modernoj galeriji u Zagrebu), kompoziciju Sv. Trojstvo u Sotinu kraj Vukovara, kiparska djela za riječkog trgovca Iginija Scarpa, a bila je predviđena njegova suradnja pri obnovi katedrale u Zagrebu. Prema Doneganijevim modelima sve kipove u katedrali u Đakovu klesao je Tomo Vodička, rodom Čeh iz Moravica. — D. je bio pod utjecajem talijanskog kiparstva sredine XIX. st. s realističkim pristupom i izraženim dekorativnim težnjama. Najuspjeliji su mu radovi portret Strossmayera, izložen na Retrospektivnoj izložbi hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije (Zagreb 1934), te kipovi Majke Božje i Sv. Petra u đakovačkoj katedrali.

LIT.: (Vatroslav Donegani). Agramer Zeitung, 37(1862) 7. III, str. 185. — R. Thurmayer: Kip presvetog Trojstva u Sotinu izgrađen Vatroslavom Doneganijem. Glasnik Biskupije đakovačko-sriemske, 4(1876) 13, str. 99–102. — J. Koharić (J. K.): Kako napreduje nova stolna crkva u Đakovu? Vienac, 9(1877) 29, str. 469–470. — M. Cepelić: Stolna crkva djakovačka. Djakovo 1915, 103–104. — I. Rogić: Katedrala u Đakovu. Osijek 1932, 81, 87. — Lj. Babić: Umjetnost kod Hrvata u XIX stoljeću. Zagreb 1934, 87. — I. Esih (ie.): Obljetnica smrti Vatroslava Doneganija. Gospodarstvo, 4(1944) 12. VII, str. 8. — B. Vižintin: Majstori kamena i drva. Riječki list, 7(1953) 1. I, str. 6. — O. Švajcer: Kipar đakovačke katedrale. Glas Slavonije, 36(1979) 17. V, str. 9.
 
Oto Švajcer (1993)