Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Franjo, (? — Zagreb, 28. III. 1637). O njemu se zna da je od 1606. bio provincijal Ugarske franjevačke provincije Sv. Marije, a od 1610. gvardijan franjevačkog samostana na Kaptolu u Zagrebu. Najveću brigu posvetio je obnovi samostana i crkve uz pomoć dobrotvora, posebno grofice Jelisave Moscon, rođ. Erdődy (iz zahvalnosti postavio grb grofova Erdődy na glavni ulaz), Hrvatskog sabora (1612/13) i zagrebačkog naselja Gradec (1614). Poduzeo je prve korake da se zagrebački i ostali franjevački samostani u sjevernoj Hrvatskoj osamostale od Ugarske franjevačke provincije Sv. Marije (samostalna kustodija Sv. Ladislava osnovana tek 1655). God. 1633. sastavio je izvještaj De statu Conventus Zagrabiensis informatio. Umro je u samostanu na Kaptolu.

LIT.: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 1. Zagreb 1910, 203, 236, 254. — L. Dobronić: Biskupski i kaptolski Zagreb. Zagreb 1991, 225, 226.
 
Vera Humski (1993)