Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Ivan VIII, pukovnik (?, 1740 — Varaždin, 21. II. 1787). Sin je podmaršala Josipa Kazimira i Suzane Malatinski. Stekavši vojnu naobrazbu, sudjeluje kao časnik u sedmogodišnjem ratu 1756–63. te biva ranjen i zarobljen. Zarobljeničke dane provodi u Augsburgu, gdje upoznaje slobodno zidarstvo i djelatno mu se pridružuje. Nakon povratka iz zarobljeništva kao časnik služi u Glini. God. 1766. kao topnički kapetan i najstariji od svoje braće nasljeđuje Rečicu, Steničnjak i Brezovicu te kuću u Zagrebu s biskupskim predijem, opterećenim sa 140000 rajnskih forinta duga. U Glini 1769/70. pridonosi ustanovljivanju prve hrvatske lože L’Amitié de Guerre, koja u početku radi na francuskom jeziku, ali ubrzo prelazi na latinski. God. 1773. imenovan je pukovnikom 1. banske krajiške pukovnije u Glini, a 1776. premješten je u Sedmogradsku (Erdelj), odakle se uskoro povlači u mirovinu. Bio je komornik i kraće vrijeme veliki župan Križevačke županije. God. 1773. osniva i drugu ložu Zur Klugheit u Zagrebu, a 22. X. 1775. na općem skupu četiriju loža u Brezovici utemeljen je Draškovićev sustav pod imenom Latomia libertatis sub corona Hungariae in Provinciam redactae. U ratu za bavarsko naslijeđe 1778/79. zapovjednik je oveće čete koju je sam skupio; 1779. reaktiviran je u činu pukovnika, ali se već 1783. odriče vojne službe te se posvećuje unapređivanju uprave svojih imanja, napose Brezovice. God. 1778. postaje prvim velikim majstorom Velike lože (tzv. Draškovićeva Observantia), nezavisne od stranih slobodnozidarskih vlasti. Na tome položaju ostaje sve do 1784. Preko slobodnog zidarstva, kojemu je u Hrvatskoj jedan od utemeljitelja, nastojao je okupiti istaknutije pojedince iz političkog i kulturnog života Hrvatske. Zauzimao se za načela jednakosti među ljudima, bez obzira na stalešku pripadnost, te humaniji odnos prema podređenima.

LIT.: L. Aigner (Abafi): Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn, 1. Budapest 1891, 245–264, 284–367; 5. 1899, str. 299. — I. Bojničić: Die Freimaurerloge »Ljubav bližnjega« in Zagreb. Zagreb 1917, 17–33. — M. Prelog: Istorija slobodnog zidarstva. Zagreb 1929, 131–135. — B. A. Krčelić: Annuae ili historija 1748–1767. Zagreb 1952. — I. Mužić: Masoni u Hrvata. Split 1983.
 
Mladen Švab (1993)