Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Ivan IX, političar (?, 19. XI. 1844 — Beč, 6. III. 1910). Sin Karla I. Kao profesionalni časnik sudjeluje 1866. u austrijsko-pruskom ratu, ali nakon njegova završetka ubrzo napušta vojsku i posvećuje se uglavnom upravi svojih posjeda. U politiku se djelatno uključuje tek dolaskom K. Khuena Héderváryja na bansku stolicu (1883). Iako mu je bio osobni prijatelj, D. djeluje protiv njega. God. 1885. zajedno s bratom Josipom VI. utemeljuje umjerenu opozicijsku »središnju stranku« (centrum) od desnoga krila obzoraša i dijela aristokracije (Đ. Jelačić, R. Sermage, Kosta Rukavina i dr.). Programski se stranka zauzimala za »čistoću« Nagodbe i dolazak na vlast radi uređivanja prilika u okviru Nagodbe. Zbog toga D. 1886. kao vlasnik pokreće Agramer Tagblatt. Draškovićeva stranka sklapa sporazum s Neodvisnom narodnom strankom, ali mu nije uspio pokušaj 1887. da Neodvisnu narodnu stranku u potpunosti uklopi u svoju. Na izborima za Hrvatski sabor u svibnju 1887. Draškovićeva stranka uspijeva osvojiti samo dva zastupnička mjesta. Uskoro se od Neodvisne narodne stranke i Središnje stranke krajem lipnja 1887. ustanovljuje klub »umjerene opozicije«, kojemu D. postaje predsjednikom. No ubrzo se pokazalo da D. kao protivnik banu Khuenu Héderváryju nije dorastao te se 1888, obeshrabren svojim neuspjehom u borbi za bansku stolicu, povlači iz politike, a Agramer Tagblatt predaje dotadašnjem uredniku V. Franku. Iste godine odriče se predsjednikovanja u klubu »umjerene opozicije«.

LIT.: M. Polić: Dragutin grof Khuen Héderváry i njegovo doba. Zagreb 1901. — F. Šišić: Korespondencija Rački—Strossmayer, 3–4. Zagreb 1930–1931. — V. Bogdanov: Historija političkih stranaka u Hrvatskoj od prvih stranačkih grupiranja do 1918. Zagreb 1958. — J. Horvat: Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Zagreb 1962, 285. — J. Šidak, M. Gross, I. Karaman i D. Šepić: Povijest hrvatskog naroda 1860–1914. Zagreb 1969, 135–136.
 
Mladen Švab (1993)