Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Ivan Nepomuk, dobrotvor (Zagreb, 17. IX. 1805 — Zagreb, 14. I. 1856). Brat Aleksandra. Nakon završenih bogoslovnih nauka u Pešti, ostrogonski ga je nadbiskup imenovao knjižničarom u Trnavi, a potom župnikom u Gürtu u Ugarskoj. Zbog slaba zdravlja odrekao se župe i povukao na imanje Božjakovinu. U Brckovljanima je osnovao pučku školu za koju je stvorio i zakladu darujući oporučno 5000 forinta. God. 1855. zbog bolesti se preselio u Zagreb, gdje je i umro. Oporukom je ostavio 45000 forinta za različne dobrotvorne ustanove (zagrebačka ubožnica, Samostan sestara milosrdnica, gradnja bolnice u Zagrebu i dr.) te Matici ilirskoj za izdavanje dobrih i korisnih knjiga. Pokopan je na groblju u Brckovljanima, a u tamošnjoj crkvi na slici glavnog oltara (I. Zasche, Pohod Marije Elizabeti, 1857) nalazi se njegov portret, vjerojatno kao donatora slike.

LIT.: (Nekrolozi): Narodne novine, 22(1856) 18, str. 62; 19, str. 66; 20, str. 68; Zagrebački katolički list, 7(1856) 3, str. 22–23. — D. Jagić: Ivan Nepomuk grof Drašković Trakostjanski. Pučki prijatelj, 1(1867) 20, str. 82–83. — Spomen-knjiga Matice hrvatske. Zagreb 1892, 273–277. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 3. Zagreb 1910. — R. Horvat: 75. godišnjica smrti dvaju Draškovića. Hrvatska revija, 4(1931) 7, str. 414–418. — M. Schneider: Slikar Ivan Zasche (1825–1863). Zagreb 1975, 51, 152, 183. — A. Horvat: Pregled spomenika kulture s područja općine Dugo Selo. Kaj, 13(1981) 4, str. 101.
 
Vera Humski (1993)