Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Juraj (Georg) VI, podmaršal, foto-amater (Dubovac kraj Karlovca, 31. VIII. 1804 — Graz, 13. X. 1889). Sin Karla I. Vojničku karijeru započeo prije 1825. Kao general-major (od ožujka 1848) sudjelovao je u bitkama 1848/49. istaknuvši se pri zauzeću utvrda kraj Novog Sada. Umirovljen u činu podmaršala (1851), nastanio se u Grazu. Imenovan je carskim kraljevskim komornikom (prije 1848) i tajnim savjetnikom. Bio član Sabora (1861, 1866, 1872) i jedan od utemeljitelja JAZU (1861. priložio 1000 forinta potpore). Kao vlasnik Trakošćana 1853. počeo obnavljati dvorac i opremio ga starinskim pokućstvom, slikama i oružjem. God. 1861. sagradio paromlin s kapacitetom od 100 vagona žita dnevno. — Rano se zainteresirao za fotografiju. Sačuvana su dva albuma kalotipija i fotografija nalijepljenih na kartone (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb). Jedna od kalotipija signirana je G. Dras. (pisano inverzno), a neke prikazuju Trakošćan prije obnove. Sudeći po tim albumima, D. je bio jedan od prvih foto-amatera u Hrvatskoj. Služio se najranijim postupkom dobivanja fotografskih slika s pomoću negativa i pozitiva na papiru (kalotipija W. H. Foxa Talbota), a njegovi su motivi bili uglavnom portreti, skupni portreti, arhitektura (osobito dvorci) i umjetnička djela (presnimavanje).

LIT.: Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums. Wien 1825, 1848, 1855. — Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. Gotha 1886, str. 259. — I. Tomičić: Rod Draškovića. Prosvjeta (Zagreb), 6(1898) 13, str. 423–425. — Z. Munk: Obnova Trakošćana. Historijski zbornik, 6(1953) str. 120–121. — N. Grčević: Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj. Zagreb 1981. — M. Tonković: Juraj i Karlo Drašković kao fotografi (katalog izložbe, s potpunijom lit.). Zagreb 1985.
 
Nada Grčević (1993)